Uważaj na podejrzane SMS-y, w których oszuści próbują wyłudzić pieniądze lub dane osobowe.

Pamiętaj! Nie otwieraj nieznanych linków i nie wpłacaj pieniędzy na numer konta przekazywany w podejrzanych wiadomościach. Energia Polska nie przesyła linków do płatności w formie SMS. Informacje o swoich płatnościach możesz znaleźć na swoim koncie e-BOK.

Główny Urząd Statystyczny ostrzega przed oszustami internetowymi podszywającymi się pod GUS. Oszuści rozsyłają wiadomości elektroniczne o tytule „Obowiązek sprawozdawczy P-01” zawierające niebezpieczny załącznik, którego otworzenie powoduje zainfekowanie komputera złośliwym oprogramowaniem typu „malware”.

Faktury

Masz pytania dotyczące swoich faktur? Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Jakich informacji szukasz?

Najczęściej zadawane pytania

Dlaczego otrzymałem FV od dwóch sprzedawców za ten sam okres?

Sprawdź, czy obie FV są wystawione za sprzedaż energii elektrycznej, czy może jedna jest za sprzedaż (od nas), a druga za dystrybucję energii:

a. Jeśli jedna jest za sprzedaż (od nas), a druga za dystrybucję energii, to jest to poprawnie.

b. Jeśli obie FV są wystawione za sprzedaż energii elektrycznej, to należy zweryfikować okres umowy – u którego sprzedawcy w tym okresie umowa sprzedaży energii elektrycznej była aktywna.

Dlaczego otrzymuję dwie faktury?

Jedna faktura zawiera opłaty za dystrybucję energii elektrycznej i jest wystawiana przez OSD (Operatora Systemu Dystrybucyjnego), druga faktura zawiera opłaty za sprzedaż energii elektrycznej i otrzymują ją Państwo od Energii Polskiej.

Jaki jest numer konta do przelewu? Na FV są wskazane dwa, lub nie ma numeru na białej liście podatników.

Informujemy, że wpłaty należy dokonać na numer konta, który jest na fakturze wytłuszczonym drukiem, ponieważ to jest indywidualny numer Twojego konta w naszym systemie. Tego numeru na białej liście nie ma, ponieważ jest to subkonto do konta wskazanego poniżej w treści wyjaśniającej. Zatem na białej liście widnieje jedynie konto główne.

Co zrobić, gdy umowa już się skończyła, a ja nadal dostaje od was faktury?

Zweryfikuj, za jaki okres została wystawiona FV i do kiedy trwała umowa. Jeżeli fakturowany okres to okres trwania naszej umowy – prawdopodobnie wcześniej nie otrzymałeś rozliczenia za ten czas, lub jest to faktura korygująca dotychczasowe rozliczenie. Jeśli nadal występują niezgodności, zgłoś to na bok@energiapolska.com.pl

Zawarłem cesję umowy na mój dotychczasowy licznik – lokal został przejęty przez kogoś innego, a nadal otrzymuję faktury na swoje dane. Co zrobić?

Faktury na nowego nabywcę będą wystawiane od daty wejścia w życie cesji, czyli terminu, na jaki Państwa Operator Systemu Dystrybucyjnego przyjmie zmianę odbiorcy na punkcie poboru. Natomiast dokumenty wystawiane do dnia przyjęcia zgłoszenia cesji będą jeszcze na poprzedniego nabywcę. Wynika to z konieczności realizacji całego procesu zmiany odbiorcy, który jest czasochłonny i niezależny od nas. O przyjętych datach cesji biuro obsługi Klienta informuje po ich zatwierdzeniu zarówno Państwa jak i drugą stronę umowy cesji.

Dlaczego otrzymałem korekty do faktury?

Faktury korygujące są wystawiane zazwyczaj w związku z weryfikacją danych pomiarowych otrzymanych od Operatora Sieci Dystrybucyjnej, dotyczących ilości pobranej przez Państwa energii elektrycznej. Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, za odczyt układów pomiarowo-rozliczeniowych odpowiada Operator Sieci Dystrybucyjnej. To na podstawie przekazanych przez niego danych, sprzedawca energii elektrycznej wystawia faktury za sprzedaną energię elektryczną. Zgodnie z Instrukcjami Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, dane przekazywane przez Operatorów Sieci Dystrybucyjnych mogą być korygowane nawet do 15 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym wykonywana jest korekta. Oznacza to, że do tego czasu dane pomiarowe, będące podstawą do dokonania rozliczeń za sprzedaną energię elektryczną mogą zostać zmienione, w związku z czym powstaje konieczność dokonania wstecznych korekt faktur VAT dotyczących zafakturowanych już okresów rozliczeniowych. Po dokonaniu niniejszej korekty, ilość zafakturowanej sprzedanej energii elektrycznej powinna pokrywać się z ilością energii elektrycznej wynikającą z faktur dystrybucyjnych wystawionych przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej. Chcielibyśmy podkreślić, że czas korekty danych rozliczeniowych jest całkowicie niezależny od sprzedawcy energii.

Mam plan rozliczeniowy prognozowy – co to znaczy? Jak często będą fv?

Plan polega na rozliczeniu co miesiąc za miesiąc wprzód w oparciu o deklarowane zużycie – stąd comiesięczne faktury rozliczeniowe na zbliżoną do siebie kwotę. W momencie, kiedy otrzymujemy odczyt od Państwa Operatora Sieci Dystrybucyjnej, zostaje wystawiona faktura wyrównująca zużycie energii elektrycznej, tak by zafakturowana ilość kWh była zgodna z pomiarem i okresem od OSD. Wtedy mogą Państwo zostać obciążeni wyższą kwotą niż zazwyczaj bądź otrzymać fakturę rozliczeniową z kwotą do zwrotu. Nadpłata oznacza możliwość skompensowania kolejnej faktury rozliczeniowej bądź otrzymania zapłaconej nadwyżki na konto bankowe.

Mam plan rozliczeniowy miesiąc w miesiąc – co to znaczy? Jak często będą fv?

Plan polega na rozliczeniu co miesiąc za miesiąc poprzedni na podstawie deklarowanego zużycia – stąd comiesięczne faktury rozliczeniowe na zbliżoną do siebie kwotę. W momencie, kiedy otrzymujemy odczyt od Państwa Operatora Sieci Dystrybucyjnej, zostaje wystawiona faktura wyrównująca zużycie energii elektrycznej, tak aby zafakturowana ilość kWh była zgodna z pomiarem i okresem od OSD. Wtedy mogą Państwo zostać obciążeni wyższą kwotą niż zazwyczaj, bądź otrzymać fakturę rozliczeniową z kwotą do zwrotu. Nadpłata oznacza możliwość skompensowania kolejnej faktury rozliczeniowej, lub otrzymania zapłaconej nadwyżki na konto bankowe.

Ile mam dni na opłacenie faktury?

Termin wskazany jest na fakturze. Termin płatności to 14 dni od daty wystawienia faktury.

Jak zmienić adres, na który wysyłana jest e-faktura? Jak zmienić sposób wysyłki z pocztowego na mailowy, lub odwrotnie?

Poprzez e-bok w zakładce „zgłoszenia”, poprzez infolinię, lub maila bok@energiapolska.com.pl

Co w przypadku, gdy zgubiłem/zniszczyłem fakturę?

Podgląd faktur jest dostępny całodobowo w elektronicznym biurze obsługi e-bok. Informację o fakturze możesz uzyskać także telefonicznie lub przez e-mail. Jeżeli chciałbyś ponownie otrzymać fakturę, zgłoś to podczas kontaktu z BOK, a prześlemy duplikat faktury.

Co w przypadku, gdy na moim koncie powstała nadpłata?

Powstałą nadpłatę zaliczymy na poczet płatności w najbliższym okresie rozliczeniowym. Jeśli jednak interesuje Cię zwrot nadpłaty na wskazany rachunek bankowy, możemy przekazać środki na podstawie pisemnego wniosku, który należy przesłać na adres korespondencyjny naszej spółki.

Jak sprawdzić aktualne saldo?

Zaloguj się do e-bok – na stronie głównej znajdziesz informacje o Twoim saldzie.

Jaki jest numer rachunku bankowego i co należy wpisać w tytule przelewu?

Numer znajdziesz na każdej fakturze za prąd. Możesz go również sprawdzić na swoim koncie e-bok. W tytule przelewu podaj nr faktury, za którą płacisz.

Gdzie znajdę nr Klienta?

Numer Klienta znajduje się na fakturze rozliczeniowej po symbolu /K…. w numerze faktury: FVE-R/K…/…/2021

Dlaczego faktury są czarno-białe?

W trosce o środowisko drukujemy faktury czarno-białe – są one oryginałami.

Dlaczego nie otrzymałem faktury wysłanej na adres mailowy?

Prawdopodobnie konieczna jest weryfikacja Pani/Pana adresu poczty elektronicznej.

Prosimy w pierwszej kolejności o sprawdzenie na skrzynce zakładki SPAM (wiadomości e-śmieci).
Następnie prosimy o kontakt z infolinią: +48 71 715 28 94.

 

 

JAK MOŻEMY CI DZISIAJ POMÓC?