Uważaj na podejrzane SMS-y, w których oszuści próbują wyłudzić pieniądze lub dane osobowe.

Pamiętaj! Nie otwieraj nieznanych linków i nie wpłacaj pieniędzy na numer konta przekazywany w podejrzanych wiadomościach. Energia Polska nie przesyła linków do płatności w formie SMS. Informacje o swoich płatnościach możesz znaleźć na swoim koncie e-BOK.

Główny Urząd Statystyczny ostrzega przed oszustami internetowymi podszywającymi się pod GUS. Oszuści rozsyłają wiadomości elektroniczne o tytule „Obowiązek sprawozdawczy P-01” zawierające niebezpieczny załącznik, którego otworzenie powoduje zainfekowanie komputera złośliwym oprogramowaniem typu „malware”.

Odkup

Jakich informacji szukasz?

Najczęściej zadawane pytania

Jak zamrożenie cen energii wpływa na cenę odkupu energii z mikroinstalacji?

Jeśli masz podpisaną umowę z Energią Polską, według której cena na odkup energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji uzależniona jest od ceny sprzedaży energii elektrycznej (oferta: 60% ceny za pobór), wówczas obniżenie ceny za pobór energii skutkuje również obniżeniem ceny za odkup energii w tym samym okresie.

Na czym polega oferta 60/100 ?

Oferta ta polega na stałej proporcji ceny zakupu energii elektrycznej na potrzeby własne do ceny odkupu nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej. Czyli zawsze kupimy od Ciebie energię (100% Twojej nadwyżki energii) w cenie pokrywającej 60% ceny, którą płacisz, gdy pobierasz energię z sieci. Pozwala to zatem utrzymać korzystne warunki biznesowe, pomimo zmian cen energii.

Jak otrzymam informacje o ilości sprzedanej energii elektrycznej?

Po zakończeniu danego miesiąca każdy wytwórca w mikroinstalacji otrzyma na wskazany adres mailowy informację z ilością energii elektrycznej sprzedanej Energii Polskiej (czyli wyprodukowanej nadwyżki energii).

Czym jest nadwyżka energii?

Nadwyżka jest to ilość energii, która nie została wykorzystana w danej godzinie, przez co została wprowadzona do sieci.

Czy Energia Polska montuje liczniki dwukierunkowe ?

Zleceniem montażu licznika oraz wykonaniem tego procesu zajmuje się lokalne OSD.

Zakończyła się instalacja mojej mikroinstalacji, jakie są dalsze kroki?

Co najmniej 30 dni przed planowanym uruchomieniem mikroinstalacji zgłoś się do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucji (OSD) w celu dopełnienia wszelkich formalności. W kolejnym kroku skontaktuj się z nami w celu zawarcia umowy na odkup.

Czy mogę sprzedawać nadwyżki energii elektrycznej z instalacji OZE?

Tak, prosimy o przesłanie wiadomości na adres oze@energiapolska.com.pl lub kontakt przez Chat na naszej stronie i wskazanie: źródła wytwórczego, mocy instalacji, terminu uruchomienia/planowanego terminu zawarcia umowy – w celu przygotowania indywidualnej oferty.

Czym jest mikroinstalacja?

To instalacja wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii (OZE), której łączna moc zainstalowana nie przekracza 50 kW.

JAK MOŻEMY CI DZISIAJ POMÓC?