Uważaj na podejrzane SMS-y, w których oszuści próbują wyłudzić pieniądze lub dane osobowe.

Pamiętaj! Nie otwieraj nieznanych linków i nie wpłacaj pieniędzy na numer konta przekazywany w podejrzanych wiadomościach. Energia Polska nie przesyła linków do płatności w formie SMS. Informacje o swoich płatnościach możesz znaleźć na swoim koncie e-BOK.

Główny Urząd Statystyczny ostrzega przed oszustami internetowymi podszywającymi się pod GUS. Oszuści rozsyłają wiadomości elektroniczne o tytule „Obowiązek sprawozdawczy P-01” zawierające niebezpieczny załącznik, którego otworzenie powoduje zainfekowanie komputera złośliwym oprogramowaniem typu „malware”.

Odkup

Jakich informacji szukasz?

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest mikroinstalacja?

To instalacja wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii (OZE), której łączna moc zainstalowana nie przekracza 50 kW.

Jakie są kolejne kroki po zakończeniu instalacji mojej mikroinstalacji?

Na co najmniej 30 dni przed planowanym uruchomieniem mikroinstalacji, zgłoś się do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucji (OSD) w celu dopełnienia wszelkich formalności z nią związanych.
W kolejnym kroku skontaktuj się z nami w celu zawarcia umowy na odkup.

Czym jest nadwyżka energii?

Nadwyżka jest ilością wyprodukowanej energii, która nie została wykorzystana w każdej kolejnej godzinie, przez co wprowadzono ją do sieci.

Czy Energia Polska montuje liczniki dwukierunkowe ?

Nie, w naszej spółce zajmujemy się rozliczaniem pobranej i wytworzonej przez Ciebie energii. Natomiast zleceniem montażu licznika dwukierunkowego oraz wykonaniem tego procesu zajmuje się lokalny Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD).

Czy mogę sprzedawać Wam nadwyżki energii elektrycznej z instalacji OZE?

Tak, w celu przygotowania indywidualnej oferty dla Ciebie, prześlij do nas wiadomość na adres oze@energiapolska.com.pl i wskaż nam Twoje źródło wytwórcze, moc instalacji, termin uruchomienia instalacji/planowany termin zawarcia umowy.
W wiadomości zwrotnej otrzymasz od nas dopasowaną do Twoich potrzeb ofertę.

Jak otrzymam informacje o ilości sprzedanej Wam energii elektrycznej?

Jeśli jesteś wytwórcą w mikroinstalacji to, po zakończeniu okresu rozliczeniowego, otrzymasz od nas drogą mailową wystawioną w Twoim imieniu fakturę ze wszystkimi danymi (zawierającą informacje o ilości oraz cenie sprzedanej energii).
Jeśli jednak jako wytwórca nie korzystasz z usługi samofakturowania to po zakończeniu okresu rozliczeniowego otrzymasz mailowo dane o ilości nadwyżki.

Na czym polega oferta 60/100 ?

Oferta 60/100 oznacza stałą proporcję pomiędzy ceną zakupu przez Ciebie energii elektrycznej na potrzeby własne w stosunku do ceny odkupu przez nas nadwyżki wyprodukowanej przez Ciebie energii elektrycznej.
Czyli zawsze kupimy od Ciebie energię (100% Twojej nadwyżki energii) w cenie pokrywającej 60% ceny, którą płacisz, gdy pobierasz energię z sieci. Tym samym otrzymujesz korzystne warunki biznesowe, pomimo zmian cen energii na rynku.

Czy instalacja fotowoltaiczna uprawnia do rozwiązania umowy bez naliczenia kary umownej?

Warunki umożliwiające rozwiązanie umowy wynikają bezpośrednio z jej zapisów, najczęściej znajdziesz je w punkcie 6 Ogólnych Warunków Umowy.
Montaż instalacji fotowoltaicznej nie uprawnia do bezkosztowego rozwiązania umowy.

JAK MOŻEMY CI DZISIAJ POMÓC?