Uważaj na podejrzane SMS-y, w których oszuści próbują wyłudzić pieniądze lub dane osobowe.

Pamiętaj! Nie otwieraj nieznanych linków i nie wpłacaj pieniędzy na numer konta przekazywany w podejrzanych wiadomościach. Energia Polska nie przesyła linków do płatności w formie SMS. Informacje o swoich płatnościach możesz znaleźć na swoim koncie e-BOK.

Główny Urząd Statystyczny ostrzega przed oszustami internetowymi podszywającymi się pod GUS. Oszuści rozsyłają wiadomości elektroniczne o tytule „Obowiązek sprawozdawczy P-01” zawierające niebezpieczny załącznik, którego otworzenie powoduje zainfekowanie komputera złośliwym oprogramowaniem typu „malware”.

Zakończenie umowy

Jakich informacji szukasz?

Najczęściej zadawane pytania

Ile trwa zmiana sprzedawcy?

Minimalny czas zgłoszenia zmiany sprzedawcy to 21 dni wprzód – takie wyprzedzenie musimy jako sprzedawca zachować, by zgłosić Twoją umowę do Operatora i jest to termin nieprzekraczalny.
Należy jednak uwzględnić dodatkowo czas na podpisanie umowy, zweryfikowanie jej i dostarczenie do naszej spółki.
Ważnym aspektem jest też obowiązujący Cię okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy u obecnego sprzedawcy, tak aby ta zmiana sprzedawcy nie wiązała się dla Ciebie z żadnymi dodatkowymi kosztami.

Czy na czas zmiany sprzedawcy nie będę mieć odciętego prądu?

Nie. Zmiana sprzedawcy jest bezpieczna i odbywa się bez przerw w dostawie prądu, ponieważ nie wymaga zmiany instalacji oraz licznika.

Gdzie mogę sprawdzić, jaki mam okres wypowiedzenia umowy?

Zapisy dotyczące okresu wypowiedzenia znajdziesz w swojej umowie, najczęściej będzie to punkt 6 Ogólnych Warunków Umowy.

Czy mogę odstąpić od umowy zawartej z Waszą firmą?

Obowiązujące przepisy prawa przewidują możliwość odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni od daty jej podpisania, bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem należnoścl za pobraną energię elektryczna w tym okresie. Przepisy dotyczą tylko Klientów, którym przysługują uprawnienia konsumenckie.

Czy instalacja fotowoltaiczna uprawnia do rozwiązania umowy bez naliczenia kary umownej?

Warunki umożliwiające rozwiązanie umowy wynikają bezpośrednio z jej zapisów, najczęściej znajdziesz je w punkcie 6 Ogólnych Warunków Umowy.
Montaż instalacji fotowoltaicznej nie uprawnia do bezkosztowego rozwiązania umowy.

JAK MOŻEMY CI DZISIAJ POMÓC?