Uważaj na podejrzane SMS-y, w których oszuści próbują wyłudzić pieniądze lub dane osobowe.

Pamiętaj! Nie otwieraj nieznanych linków i nie wpłacaj pieniędzy na numer konta przekazywany w podejrzanych wiadomościach. Energia Polska nie przesyła linków do płatności w formie SMS. Informacje o swoich płatnościach możesz znaleźć na swoim koncie e-BOK.

Główny Urząd Statystyczny ostrzega przed oszustami internetowymi podszywającymi się pod GUS. Oszuści rozsyłają wiadomości elektroniczne o tytule „Obowiązek sprawozdawczy P-01” zawierające niebezpieczny załącznik, którego otworzenie powoduje zainfekowanie komputera złośliwym oprogramowaniem typu „malware”.

Wycofanie koncesji na sprzedaż paliwa gazowego

Informujemy, że z dniem 15 czerwca 2023 r. Energia Polska Sp. z o.o. została poinformowana o uprawomocnieniu się decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 września 2019 r. w przedmiocie cofnięcia koncesji na obrót paliwami gazowymi udzielonej Spółce (koncesja nr OPG/334//23288/W/DRE/2016/MŻ).

 

W związku z tym Energia Polska zaprzestanie sprzedaży paliw gazowych z dniem 19.06.2023 od godz. 6:00 rano. Będzie to też formalna data zakończenia umów sprzedaży paliwa gazowego oraz umów kompleksowych sprzedaży paliwa gazowego i dystrybucji zawartych z Klientami Energii Polskiej. Ciągłość dostaw paliwa gazowego dla Klientów Energii Polskiej zostanie zapewniona przez sprzedawcę awaryjnego, inaczej zwanego sprzedawcą rezerwowym.

Sprzedawcą rezerwowym dla Operatora Systemu Dystrybucyjnego Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. jest PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Informacje o warunkach sprzedaży rezerwowej przez PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. można uzyskać na stronie https://pgnig.pl/sprzedawca-awaryjny-gazu.

Po zakończeniu sprzedaży Energia Polska Sp. z o.o. dokona dla wszystkich Klientów rozliczenia końcowego. W przypadku powstania jakichkolwiek nadpłat lub niedopłat otrzymają Klienci otrzymają odpowiednie pismo z wyjaśnieniem dalszych kroków.

W razie pojawienia się dodatkowych informacji strona ta będzie uzupełniana.