Uważaj na podejrzane SMS-y, w których oszuści próbują wyłudzić pieniądze lub dane osobowe.

Pamiętaj! Nie otwieraj nieznanych linków i nie wpłacaj pieniędzy na numer konta przekazywany w podejrzanych wiadomościach. Energia Polska nie przesyła linków do płatności w formie SMS. Informacje o swoich płatnościach możesz znaleźć na swoim koncie e-BOK.

Główny Urząd Statystyczny ostrzega przed oszustami internetowymi podszywającymi się pod GUS. Oszuści rozsyłają wiadomości elektroniczne o tytule „Obowiązek sprawozdawczy P-01” zawierające niebezpieczny załącznik, którego otworzenie powoduje zainfekowanie komputera złośliwym oprogramowaniem typu „malware”.

Sposób rozliczania należności za energię elektryczną

Rozliczenie RDN dla Wytwórców OZE krok po kroku

Poniżej przedstawiamy sposób rozliczenia należności za energię elektryczną wyprodukowaną metodą „RDN” i wyjaśniamy znaczenie wartości, które są uwzględnione w wyliczeniu.

 

RDN = współczynnik „RDN” * kWh

 

RDN = należność Wytwórcy od Kupującego za dany okres rozliczeniowy (wartość netto całej faktury)

„Współczynnik „RDN”– średnioważona cena energii elektrycznej wyprodukowanej przez Wytwórcę w danym okresie rozliczeniowym, określona na podstawie danych pochodzących z kontraktów godzinowych Rynku Dnia Następnego dostępnych na Towarowej Giełdzie Energii S.A. (Fixing I), a obliczona na podstawie powiązania ilości energii elektrycznej (kWh) wytworzonej przez Wytwórcę w każdej godzinie danego okresu rozliczeniowego i ceny energii elektrycznej ustalonej na podstawie ww. danych z Towarowej Giełdy Energii S.A. w danej godzinie produkcji Wytwórcy (cena jednostkowa zł/kWh).

 

 


Obliczenie należności za wyprodukowaną energię metodą „RDN” – przykłady

Sposób wyliczenia współczynnika „RDN” (ceny jednostkowej zł/MWh):

 

Poniżej przedstawiamy obliczony współczynnik „RDN” oparty na przykładowej produkcji i cenach dla trzech źródeł energii.

Informacje o sposobie rozliczenia należności  za energię elektryczną  dla poszczególnych źródeł wytwórczych wraz z  przykładowym cennikiem i średnią ceną netto można pobrać klikając w wybrane przyciski: