Uważaj na podejrzane SMS-y, w których oszuści próbują wyłudzić pieniądze lub dane osobowe.

Pamiętaj! Nie otwieraj nieznanych linków i nie wpłacaj pieniędzy na numer konta przekazywany w podejrzanych wiadomościach. Energia Polska nie przesyła linków do płatności w formie SMS. Informacje o swoich płatnościach możesz znaleźć na swoim koncie e-BOK.

Główny Urząd Statystyczny ostrzega przed oszustami internetowymi podszywającymi się pod GUS. Oszuści rozsyłają wiadomości elektroniczne o tytule „Obowiązek sprawozdawczy P-01” zawierające niebezpieczny załącznik, którego otworzenie powoduje zainfekowanie komputera złośliwym oprogramowaniem typu „malware”.

Płatności

Jakich informacji szukasz?

Najczęściej zadawane pytania

Czy po zmianie sprzedawcy na waszą spółkę coś się zmieni w moich rachunkach?

Tak, zmiana sprzedawcy na naszą spółkę oznacza, że wystawcą faktury będzie Energia Polska Sp. z o.o., a zatem zmieni się spółka rozliczająca pobraną przez Ciebie energię, a zarazem Twój indywidualny numer rachunku do wpłat (sprawdź w sekcji Płatności szczegóły).

Po rozpoczęciu umowy, od nas otrzymywał będziesz faktury wyłącznie za pobraną energię, natomiast lokalny Operator Systemu Dystrybucyjnego będzie fakturował usługi dystrybucyjne.

Umowa z waszą spółką już się skończyła, a ja nadal dostaję faktury – dlaczego?

Zweryfikuj, do kiedy trwała nasza umowa oraz za jaki okres została wystawiona przez nas faktura. Jeżeli zafakturowany okres to okres trwania naszej umowy – prawdopodobnie wcześniej nie otrzymałeś rozliczenia za ten czas lub jest to faktura korygująca dotychczasowe rozliczenie.

Jeśli jednak po weryfikacji nadal będzie coś niejasne, skontaktuj się z nami poprzez zakładkę Zgłoszenia na e-BOKu lub pod adresem bok@energiapolska.com.pl

Zawarłem cesję umowy na mój dotychczasowy licznik – lokal został przejęty przez kogoś innego, a nadal otrzymuję faktury na swoje dane. Co zrobić?

Faktury na nowego nabywcę (cesjonariusza) będą wystawiane od daty wejścia w życie cesji, czyli terminu, na jaki Operator Systemu Dystrybucyjnego przyjmie zmianę odbiorcy na punkcie poboru. Natomiast do dnia przyjęcia cesji dokumenty będą wystawiane na poprzedniego nabywcę (cedenta). Wynika to z konieczności realizacji całego procesu zmiany odbiorcy, który jest czasochłonny i wymaga wykonania wielu kroków, jednak w pełni realizujemy to zgłoszenie w Twoim imieniu.
O przyjętych datach cesji poinformujemy Ciebie i Cedenta po ich zatwierdzeniu w OSD.

Gdzie znajdę numer konta do przelewu? Na fakturze są wskazane dwa lub numeru nie ma na białej liście podatników.

W naszej spółce każdy klient otrzymuje swój indywidualny numer konta do przelewów. Wskazujemy go na fakturze w tabeli „Dane do przelewu”. Tego numeru na białej liście może nie być, ponieważ jest ono subkontem do konta głównego (również wskazanego na fakturze).

W tytule przelewu podaj numer faktury, za którą płacisz.

W każdej chwili możesz tez sprawdzić indywidualny numer konta w Twoim e-BOKu – wskazujemy go już na stronie głównej pod nazwą konta, by mieć do niego zawsze szybki dostęp.

Przez e-BOK w łatwy sposób opłacisz też swoje faktury, dzięki automatycznemu przekierowaniu do płatności.

W jaki sposób mogę opłacić e-fakturę?

e-fakturę możesz opłacić w dogodny dla Ciebie sposób, polecamy skorzystanie z jednego z proponowanych przez nas ułatwień związanych z e-fakturami:

  • link w mailu z fakturą, bezpośrednio przekierowujący do płatności;
  • e-BOK, gdzie w zakładce Faktury wyświetla obok każdej faktury wymagającej opłacenia przycisk przekierowujący do płatności, więc w łatwy sposób możesz kontrolować swoje płatności.

Możesz również wykonać przelew tradycyjny – swój indywidualny numer konta do płatności znajdziesz na każdej fakturze w sekcji „Dane do przelewu” lub możesz go sprawdzić w e-BOKu – wskazujemy go już na stronie głównej pod nazwą Twojego konta, byś miał do niego zawsze szybki dostęp.

Na moim koncie powstała nadpłata – jak ją rozliczyć?

Bez obaw! Powstałą nadpłatę zaliczymy na poczet płatności w najbliższym okresie rozliczeniowym, zatem przy kolejnej płatności możesz po prostu pomniejszyć przelew.

Jeśli zamiast tego interesuje Cię zwrot nadpłaty, możemy przekazać nadpłacone środki na wskazany nam przez Ciebie rachunek bankowy. W sekcji „Dokumenty do pobrania” znajdziesz wzór takiego wniosku, który wystarczy pobrać, uzupełnić i przesłać na adres korespondencyjny naszej spółki lub w formie mailowej na adres: windykacja@energiapolska.com.pl.

Stan swojego konta w każdej chwili możesz sprawdzić w e-BOKu. Sprawdź, co jeszcze tam znajdziesz.

Jak złożyć wniosek o zwrot nadpłaty?

Nie musisz wnioskować o zwrot, gdyż powstałą nadpłatę zaliczymy na poczet płatności w najbliższym okresie rozliczeniowym, zatem przy kolejnej płatności możesz po prostu pomniejszyć przelew.

Jeśli jednak interesuje Cię zwrot nadpłaty, możemy przekazać nadpłacone środki na wskazany nam przez Ciebie rachunek bankowy.

Wniosek o zwrot nadpłaty znajdziesz tutaj: Wniosek o zwrot nadpłaty ↓

Stan swojego konta w każdej chwili możesz sprawdzić w e-BOKu. Sprawdź, co jeszcze tam znajdziesz.

Jak sprawdzić aktualne saldo?

Zaloguj się do swojego konta w e-BOKu. Znajdziesz tam listę wszystkich Twoich kont oraz ich aktualne salda.
Możesz również skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta mailowo pod adresem bok@energiapolska.com.pl lub pod numerem infolinii +48 71 715 28 94.

JAK MOŻEMY CI DZISIAJ POMÓC?