Uważaj na podejrzane SMS-y, w których oszuści próbują wyłudzić pieniądze lub dane osobowe.

Pamiętaj! Nie otwieraj nieznanych linków i nie wpłacaj pieniędzy na numer konta przekazywany w podejrzanych wiadomościach. Energia Polska nie przesyła linków do płatności w formie SMS. Informacje o swoich płatnościach możesz znaleźć na swoim koncie e-BOK.

Główny Urząd Statystyczny ostrzega przed oszustami internetowymi podszywającymi się pod GUS. Oszuści rozsyłają wiadomości elektroniczne o tytule „Obowiązek sprawozdawczy P-01” zawierające niebezpieczny załącznik, którego otworzenie powoduje zainfekowanie komputera złośliwym oprogramowaniem typu „malware”.

Obsługa klienta to nasz priorytet w działaniu.

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania. W razie potrzeby zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Jakich informacji szukasz?

Najczęściej zadawane pytania

Strategia podatkowa

Czym jest dokument o tytule NOTS, który otrzymałem od Energii Polskiej?

Tematowi dokumentu NOTS poświęciliśmy osobną podstronę. Zachęcamy do jej odwiedzenia i zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami: PRZECZYTAJ WIĘCEJ.

Struktura paliw kopalnych

Pod poniższymi linkami znajdziesz strukturę paliw za kolejne lata:

Struktura paliw w 2018

Struktura paliw w 2019

Struktura paliw w 2020

Struktura paliw w 2021

Struktura paliw w 2022

Jak zamrożenie cen energii wpływa na cenę odkupu energii z mikroinstalacji?

Jeśli masz podpisaną umowę z Energią Polską, według której cena na odkup energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji uzależniona jest od ceny sprzedaży energii elektrycznej (oferta: 60% ceny za pobór), wówczas obniżenie ceny za pobór energii skutkuje również obniżeniem ceny za odkup energii w tym samym okresie.

Wniosek o zwrot nadpłaty

Jeżeli w trakcie rozliczeń za energię powstała nadpłata możesz ją pozostawić na poczet kolejnych płatności lub pobierz poniższy wniosek, następnie go uzupełnij i odeślij do nas.

Wniosek o zwrot nadpłaty

Cennik energii elektrycznej sprzedawanej w ramach obowiązków sprzedawcy zobowiązanego od 1 stycznia 2023 r.

Przedstawiamy cennik energii elektrycznej sprzedawanej przez Energię Polską do odbiorców końcowych w ramach realizacji obowiązków sprzedawcy zobowiązanego, obowiązujący od 1 stycznia 2023 roku:

Cennik – sprzedawca zobowiązany od 01.01.2023 r.

Na czym polega „zamrożenie” cen energii dla przedsiębiorstw?

4 listopada 2022 roku weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

Treść ustawy opublikowano w Dzienniku Ustaw pod adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000224301.pdf

Dokument ten wprowadził dla Odbiorców Uprawnionych Cenę Maksymalną energii elektrycznej na poziomie 785,00 zł/MWh (bez uwzględnienia podatku akcyzowego oraz podatku VAT, które należy doliczyć do ww. ceny). Uwzględniając kolejno wprowadzane przez ustawodawcę rozporządzenia i ustawy odnoszące się do powyższej, obecnie cena maksymalna przysługuje Odbiorcy Uprawnionemu, który złoży odpowiednie Oświadczenie do 31 stycznia 2024 roku, wskazując wszystkie dane wymagane w Ustawie. W przypadku złożenia oświadczenia w późniejszym terminie – cena maksymalna będzie stosowana w rozliczeniach od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Oświadczenie dotarło do Sprzedawcy (lub Ustawa nadaje mu skutek doręczenia do Sprzedawcy), zgodnie z Ustawą.

 

Więcej na ten temat możesz przeczytać w naszym wpisie: Zamrożenie cen prądu dla przedsiębiorstw

W jakim okresie będą obowiązywały ceny maksymalne?

Dla Odbiorców uprawnionych, którzy złożą Oświadczenie, ceny maksymalne mają zastosowanie w rozliczeniach w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

W stosunku do odbiorców, którzy nie muszą składać oświadczeń (tj. odbiorcy uprawnieni w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. poz. 2127) – cena maksymalna określona ustawą z dnia 27 października 2022 r. ma zastosowanie w okresie od dnia przekroczenia limitu zużycia energii elektrycznej, o którym to limicie mowa w ustawie z dnia 7 października 2022 r. – do 30 czerwca 2024 r.

 

Czy oświadczenie w sprawie „zamrożenia” cen energii jest dla mnie obowiązkowe?

Nie możemy zweryfikować faktu, czy nasi Klienci są odbiorcami uprawnionymi – według wiedzy Energii Polskiej, zgodnie z ustawą, złożenie oświadczenia jest decyzją Klienta objętą odpowiedzialnością karną.

Jaka data oświadczenia w sprawie „zamrożenia” cen energii jest brana pod uwagę – wysłania wniosku, czy dotarcia wniosku?

Liczona jest data stempla pocztowego widniejąca na oświadczeniu – jednak warunkiem przyjęcia takiego oświadczenia jest jego kompletność i poprawność wypełnienia.

Czy przesłanie oświadczenia w sprawie „zamrożenia” cen energii po 30.11.2022 r. będzie rozpatrzone pozytywnie?

Zgodnie z ustawą wniosek taki zostanie przyjęty w kolejnym miesiącu, pod warunkiem jego poprawności.

Jak przedsiębiorstwa oraz „sektor jednostek samorządu terytorialnego” mogą skorzystać z limitu cen energii?

Przyjęta ustawa o tzw. „zamrożeniu cen energii” określa warunki, które należy spełnić, aby stać się odbiorcą uprawnionym do „zamrożenia cen energii”. Po szczegóły prosimy zwrócić się do organów państwowych, które są odpowiedzialne za szczegóły prawne oraz wykonawcze przyjętej ustawy.

W opinii Energii Polskiej złożoność przyjętych przepisów sprawia, że najlepszym rozwiązaniem dla Klienta będzie skonsultowanie swojej sytuacji z działem prawnym lub księgowym, który zna właściwości przedsiębiorstwa. Szczegóły dostępne są w Dzienniku Ustaw oraz na stronie Ministerstwa Środowiska pod adresem: https://www.gov.pl/web/klimat 

Zachęcamy naszych Klientów do bieżącego monitorowania komunikatów rządowych ze względu na możliwość modyfikacji rozwiązań przyjętych w ustawie o limitach cen energii lub powstania nowych przepisów.

Przesyłane nam oświadczenia mogą podlegać jakiejkolwiek weryfikacji z naszej strony jedynie w zakresie ich kompletności, co do uzupełnionych części oświadczeń. Natomiast w zakresie treści i wskazanych przez Państwa danych nie mogą podlegać jakiejkolwiek weryfikacji lub ocenie z naszej strony. 

 

Oświadczenie można składać: 

  • w postaci papierowej, wysyłając na adres: al. Kasztanowa 5, 53-125 Wrocław
  • lub elektronicznie z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego bądź podpisu zaufanego.

Cennik standardowy dla klientów biznesowych od 01.09.2022 r.

Nasz cennik standardowy dla klientów biznesowych obowiązujący od 01.09.2022 r. znajdziesz pod poniższym linkiem:

Cennik standardowy dla klientów biznesowych od 01.09.2022 r.

Cennik standardowy dla klientów biznesowych od 01.08.2022 r.

Nasz cennik standardowy dla klientów biznesowych obowiązujący od 01.08.2022 r. znajdziesz pod poniższym linkiem:

Cennik standardowy dla klientów biznesowych od 01.08.2022-r.

Cennik standardowy dla klientów biznesowych od 01.07.2022 r.

Nasz cennik standardowy dla klientów biznesowych obowiązujący od 01.07.2022 r. znajdziesz pod poniższym linkiem:

Cennik standardowy dla klientów biznesowych od 01.07.2022

Cennik standardowy dla klientów biznesowych od 01.06.2022 r.

Nasz cennik standardowy dla klientów biznesowych obowiązujący od 01.06.2022 r. znajdziesz pod poniższym linkiem:

Cennik standardowy dla klientów biznesowych od 01.06.2022

Dlaczego nie otrzymałem e-faktury?

Sprawdź na swojej poczcie skrzynkę SPAM. Jeżeli nie znalazłeś tam wiadomości z e-fakturą, zadzwoń na naszą infolinię w celu weryfikacji poprawności podanego adresu mailowego: +48 71 715 28 94

Zbiór praw konsumenta

Zbiory praw konsumenta energii elektrycznej oraz paliwa gazowego ustanowione przez Urząd Regulacji Energetyki znajdziesz pod poniższymi linkami:

Zbiór praw konsumenta energii elektrycznej

Zbiór praw konsumenta paliwa gazowego

Cennik standardowy energii elektrycznej dla klientów indywidualnych

Cennik sprzedaży energii elektrycznej dla klientów indywidualnych znajdziesz pod poniższym linkiem:

Cennik standardowy energii elektrycznej dla klientów indywidualnych od 01.08.2022

 

Cennik sprzedaży rezerwowej

Cennik prowadzonej przez nas sprzedaży rezerwowej znajdziesz pod poniższym linkiem:

Cennik sprzedaży rezerwowej ważny od 01.12.2021 r.

Cennik standardowy dla klientów biznesowych od 01.01.2022 r.

Nasz cennik standardowy dla klientów biznesowych obowiązujący od 01.01.2022 r. znajdziesz pod poniższym linkiem:

Cennik standardowy dla klientów biznesowych od 01.01.2022

Cennik standardowy dla klientów biznesowych od 01.12.2021 r.

Nasz cennik standardowy dla klientów biznesowych obowiązujący od 01.12.2021 r. znajdziesz pod poniższym linkiem:

Cennik standardowy dla klientów biznesowych od 01.12.2021

Oferta sprzedaży rezerwowej

Pod poniższym linkiem znajdziesz naszą ofertę sprzedaży rezerwowej:

OFERTA-SPRZEDAZY-REZERWOWEJ-ENERGIA-POLSKA-SP.-Z-O.O.

Cofnięcie zgody na obciążanie rachunku

Jakie funkcjonalności można znaleźć w eBOK?

Najważniejsze funkcje dostępne dla klientów to: dostęp do stanu konta, faktur archiwalnych i bieżących, monitorowanie zużycia energii elektrycznej oraz płatności, a także możliwość podglądu bieżących danych. Dzięki eBOK zapewniamy łatwy kontakt z biurem obsługi, a także możliwość zmiany ustawień konta.

Dlaczego nie mogę się zalogować na eboka?

Sprawdź poprawność hasła i loginu, numer telefonu wpisz w formacie +48XXXXXXXXX (nr telefonu podany w Umowie).  Do zalogowania potrzebny będzie numer Klienta, znajduje się on w numerze faktury po symbolu /K…/.

Kto i jak często będzie odczytywał licznik po zmianie sprzedawcy?

Ilość odczytów licznika się nie zmieni. Ten sam inkasent będzie pojawiać się w takich samych odstępach czasu.

Czy muszę zmienić licznik, przechodząc do was?

Nie ma takiej potrzeby. Zmiana sprzedawcy nie wymaga zmiany liczników. Prąd będzie przesyłany przy użyciu tych samych kabli, liczniki będą odczytywane w taki sam sposób, jak było to tej pory. Otrzymasz osobną fakturę za energię. Fakturę za usługi dystrybucyjne od dystrybutora.

Co w przypadku awarii instalacji, kto ją naprawi? Jak zgłosić awarię prądu?

Warto pamiętać, że za awarię prądu nigdy nie odpowiada sprzedawca prądu, a jego dystrybutor.

Gdzie zgłosić awarię prądu? Kliknij tutaj!

Jak mogę podać odczyt licznika?

Za pomocą e-bok, w zakładce – „zgłoszenia”,

przez Infolinię: +48 71 715 28 94,

na adres mailowy: bok@energiapolska.com.pl.

Na czym polega oferta 60/100 ?

Oferta ta polega na stałej proporcji ceny zakupu energii elektrycznej na potrzeby własne do ceny odkupu nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej. Czyli zawsze kupimy od Ciebie energię (100% Twojej nadwyżki energii) w cenie pokrywającej 60% ceny, którą płacisz, gdy pobierasz energię z sieci. Pozwala to zatem utrzymać korzystne warunki biznesowe, pomimo zmian cen energii.

Jak otrzymam informacje o ilości sprzedanej energii elektrycznej?

Po zakończeniu danego miesiąca każdy wytwórca w mikroinstalacji otrzyma na wskazany adres mailowy informację z ilością energii elektrycznej sprzedanej Energii Polskiej (czyli wyprodukowanej nadwyżki energii).

Czym jest nadwyżka energii?

Nadwyżka jest to ilość energii, która nie została wykorzystana w danej godzinie, przez co została wprowadzona do sieci.

Czy Energia Polska montuje liczniki dwukierunkowe ?

Zleceniem montażu licznika oraz wykonaniem tego procesu zajmuje się lokalne OSD.

Zakończyła się instalacja mojej mikroinstalacji, jakie są dalsze kroki?

Co najmniej 30 dni przed planowanym uruchomieniem mikroinstalacji zgłoś się do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucji (OSD) w celu dopełnienia wszelkich formalności. W kolejnym kroku skontaktuj się z nami w celu zawarcia umowy na odkup.

Czy mogę sprzedawać nadwyżki energii elektrycznej z instalacji OZE?

Tak, prosimy o przesłanie wiadomości na adres oze@energiapolska.com.pl lub kontakt przez Chat na naszej stronie i wskazanie: źródła wytwórczego, mocy instalacji, terminu uruchomienia/planowanego terminu zawarcia umowy – w celu przygotowania indywidualnej oferty.

Czym jest mikroinstalacja?

To instalacja wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii (OZE), której łączna moc zainstalowana nie przekracza 50 kW.

Dlaczego nie otrzymałem e-faktury?

Sprawdź na swojej poczcie skrzynkę SPAM. Jeżeli nie znalazłeś tam wiadomości z e-fakturą, zadzwoń na naszą infolinię w celu weryfikacji poprawności podanego adresu mailowego: +48 71 715 28 94

Czy mogę otrzymywać jedną e-fakturę na dwa adresy e-mail?

Nie, ale możesz pobierać e-faktury także ze swojego konta e-bok.

W jakim formacie wysyłane są e-faktury?

E-faktury wysyłamy w formie maila z podsumowaniem istotnych informacji z faktury w formacie PDF.

Z jakiego adresu otrzymam e-fakturę?

Z adresu: system@energiapolska.com.pl

W jakim terminie otrzymam e-fakturę?

E-fakturę otrzymasz na maila tego samego dnia, którego zostanie wystawiona, około godziny 22:00.

Czy po zamówieniu e-faktury będę nadal otrzymywać faktury papierowe?

Nie. Jeżeli zgodzisz się na otrzymywanie e-Faktury, nie będziemy wysyłać Ci faktur w formie papierowej.

Jakie są korzyści z e-faktur?

Dzięki e-fakturowaniu zyskujesz:

wygodę: nie musisz drukować i przechowywać dokumentów przychodzących. E-faktury są zawsze dostępne na Twoim koncie e-bok.

bezpieczeństwo: e-faktura dociera na Twoje konto w dniu jej wystawienia, nie ma obawy, że zostanie zagubiona.

oszczędność: nie musisz czekać, aż rachunek za energię elektryczną dotrze do Ciebie pocztą. E-faktura trafia bezpośrednio na Twój adres e-mail i pojawia się w Twoim e-bok. Dzięki temu możesz łatwiej kontrolować swoje wydatki.

Dodatkowo wybierasz rozwiązanie przyjazne dla środowiska: e-fakturowanie oszczędza środowisko. Rezygnujesz z papieru
i oszczędzasz energię, która jest potrzebna do jego produkcji.

 

 

Czy jest jakaś różnica między e-fakturą, a fakturą papierową?

Nie ma różnicy między tymi fakturami. E-faktura jest takim samym dowodem sprzedaży, jak faktura papierowa.

W jaki sposób mogę opłacić e-fakturę?

E-fakturę możesz opłacić w dogodny dla Ciebie sposób, ponieważ zawiera ona takie same informacje jak ta w formie papierowej. Polecamy e-płatność. Jest to najwygodniejszy sposób opłacania faktur.

Czy e-mail z informacją o wystawieniu e-faktury zawiera fakturę?

Do wiadomości nie załączamy faktury jako dodatkowego dokumentu, ale zawiera ona podsumowanie z najważniejszymi informacjami potrzebnymi do dokonania płatności.

Skąd będę wiedzieć, że e-faktura została wystawiona?

Otrzymasz e-fakturę tego samego dnia, w którym ją wystawimy. W wiadomości znajdziesz również kwotę oraz informacje niezbędne do dokonania przelewu.

Od kiedy będę dostawać e-fakturę zamiast faktury papierowej?

Po aktywacji usługi, Twoją najbliższą fakturę prześlemy już w formie elektronicznej. Znajdziesz ją także w e-bok w zakładce Faktury.

Ile kosztuje uruchomienie e-faktury?

Uruchomienie usługi oraz korzystanie z niej jest bezpłatne.

Kto może skorzystać z usługi e-faktury?

Każdy Klient, który ma zawartą umowę z naszą spółką, po wskazaniu adresu mailowego do wysyłki faktury.

Co to jest e-faktura?

E-faktura to faktura w formie elektronicznej. Zawiera ona takie same dane i jest takim samym dowodem sprzedaży, jak faktura papierowa. E-faktura jest bezpłatna i jest dokumentem, który prawnie obowiązuje.

Dlaczego otrzymałem FV od dwóch sprzedawców za ten sam okres?

Sprawdź, czy obie FV są wystawione za sprzedaż energii elektrycznej, czy może jedna jest za sprzedaż (od nas), a druga za dystrybucję energii:

a. Jeśli jedna jest za sprzedaż (od nas), a druga za dystrybucję energii, to jest to poprawnie.

b. Jeśli obie FV są wystawione za sprzedaż energii elektrycznej, to należy zweryfikować okres umowy – u którego sprzedawcy w tym okresie umowa sprzedaży energii elektrycznej była aktywna.

Dlaczego otrzymuję dwie faktury?

Jedna faktura zawiera opłaty za dystrybucję energii elektrycznej i jest wystawiana przez OSD (Operatora Systemu Dystrybucyjnego), druga faktura zawiera opłaty za sprzedaż energii elektrycznej i otrzymują ją Państwo od Energii Polskiej.

Jaki jest numer konta do przelewu? Na FV są wskazane dwa, lub nie ma numeru na białej liście podatników.

Informujemy, że wpłaty należy dokonać na numer konta, który jest na fakturze wytłuszczonym drukiem, ponieważ to jest indywidualny numer Twojego konta w naszym systemie. Tego numeru na białej liście nie ma, ponieważ jest to subkonto do konta wskazanego poniżej w treści wyjaśniającej. Zatem na białej liście widnieje jedynie konto główne.

Co zrobić, gdy umowa już się skończyła, a ja nadal dostaje od was faktury?

Zweryfikuj, za jaki okres została wystawiona FV i do kiedy trwała umowa. Jeżeli fakturowany okres to okres trwania naszej umowy – prawdopodobnie wcześniej nie otrzymałeś rozliczenia za ten czas, lub jest to faktura korygująca dotychczasowe rozliczenie. Jeśli nadal występują niezgodności, zgłoś to na bok@energiapolska.com.pl

Zawarłem cesję umowy na mój dotychczasowy licznik – lokal został przejęty przez kogoś innego, a nadal otrzymuję faktury na swoje dane. Co zrobić?

Faktury na nowego nabywcę będą wystawiane od daty wejścia w życie cesji, czyli terminu, na jaki Państwa Operator Systemu Dystrybucyjnego przyjmie zmianę odbiorcy na punkcie poboru. Natomiast dokumenty wystawiane do dnia przyjęcia zgłoszenia cesji będą jeszcze na poprzedniego nabywcę. Wynika to z konieczności realizacji całego procesu zmiany odbiorcy, który jest czasochłonny i niezależny od nas. O przyjętych datach cesji biuro obsługi Klienta informuje po ich zatwierdzeniu zarówno Państwa jak i drugą stronę umowy cesji.

Dlaczego otrzymałem korekty do faktury?

Faktury korygujące są wystawiane zazwyczaj w związku z weryfikacją danych pomiarowych otrzymanych od Operatora Sieci Dystrybucyjnej, dotyczących ilości pobranej przez Państwa energii elektrycznej. Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, za odczyt układów pomiarowo-rozliczeniowych odpowiada Operator Sieci Dystrybucyjnej. To na podstawie przekazanych przez niego danych, sprzedawca energii elektrycznej wystawia faktury za sprzedaną energię elektryczną. Zgodnie z Instrukcjami Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, dane przekazywane przez Operatorów Sieci Dystrybucyjnych mogą być korygowane nawet do 15 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym wykonywana jest korekta. Oznacza to, że do tego czasu dane pomiarowe, będące podstawą do dokonania rozliczeń za sprzedaną energię elektryczną mogą zostać zmienione, w związku z czym powstaje konieczność dokonania wstecznych korekt faktur VAT dotyczących zafakturowanych już okresów rozliczeniowych. Po dokonaniu niniejszej korekty, ilość zafakturowanej sprzedanej energii elektrycznej powinna pokrywać się z ilością energii elektrycznej wynikającą z faktur dystrybucyjnych wystawionych przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej. Chcielibyśmy podkreślić, że czas korekty danych rozliczeniowych jest całkowicie niezależny od sprzedawcy energii.

Mam plan rozliczeniowy prognozowy – co to znaczy? Jak często będą fv?

Plan polega na rozliczeniu co miesiąc za miesiąc wprzód w oparciu o deklarowane zużycie – stąd comiesięczne faktury rozliczeniowe na zbliżoną do siebie kwotę. W momencie, kiedy otrzymujemy odczyt od Państwa Operatora Sieci Dystrybucyjnej, zostaje wystawiona faktura wyrównująca zużycie energii elektrycznej, tak by zafakturowana ilość kWh była zgodna z pomiarem i okresem od OSD. Wtedy mogą Państwo zostać obciążeni wyższą kwotą niż zazwyczaj bądź otrzymać fakturę rozliczeniową z kwotą do zwrotu. Nadpłata oznacza możliwość skompensowania kolejnej faktury rozliczeniowej bądź otrzymania zapłaconej nadwyżki na konto bankowe.

Mam plan rozliczeniowy miesiąc w miesiąc – co to znaczy? Jak często będą fv?

Plan polega na rozliczeniu co miesiąc za miesiąc poprzedni na podstawie deklarowanego zużycia – stąd comiesięczne faktury rozliczeniowe na zbliżoną do siebie kwotę. W momencie, kiedy otrzymujemy odczyt od Państwa Operatora Sieci Dystrybucyjnej, zostaje wystawiona faktura wyrównująca zużycie energii elektrycznej, tak aby zafakturowana ilość kWh była zgodna z pomiarem i okresem od OSD. Wtedy mogą Państwo zostać obciążeni wyższą kwotą niż zazwyczaj, bądź otrzymać fakturę rozliczeniową z kwotą do zwrotu. Nadpłata oznacza możliwość skompensowania kolejnej faktury rozliczeniowej, lub otrzymania zapłaconej nadwyżki na konto bankowe.

Ile mam dni na opłacenie faktury?

Termin wskazany jest na fakturze. Termin płatności to 14 dni od daty wystawienia faktury.

Jak zmienić adres, na który wysyłana jest e-faktura? Jak zmienić sposób wysyłki z pocztowego na mailowy, lub odwrotnie?

Poprzez e-bok w zakładce „zgłoszenia”, poprzez infolinię, lub maila bok@energiapolska.com.pl

Co w przypadku, gdy zgubiłem/zniszczyłem fakturę?

Podgląd faktur jest dostępny całodobowo w elektronicznym biurze obsługi e-bok. Informację o fakturze możesz uzyskać także telefonicznie lub przez e-mail. Jeżeli chciałbyś ponownie otrzymać fakturę, zgłoś to podczas kontaktu z BOK, a prześlemy duplikat faktury.

Co w przypadku, gdy na moim koncie powstała nadpłata?

Powstałą nadpłatę zaliczymy na poczet płatności w najbliższym okresie rozliczeniowym. Jeśli jednak interesuje Cię zwrot nadpłaty na wskazany rachunek bankowy, możemy przekazać środki na podstawie pisemnego wniosku, który należy przesłać na adres korespondencyjny naszej spółki.

Jak sprawdzić aktualne saldo?

Zaloguj się do e-bok – na stronie głównej znajdziesz informacje o Twoim saldzie.

Jaki jest numer rachunku bankowego i co należy wpisać w tytule przelewu?

Numer znajdziesz na każdej fakturze za prąd. Możesz go również sprawdzić na swoim koncie e-bok. W tytule przelewu podaj nr faktury, za którą płacisz.

Gdzie znajdę nr Klienta?

Numer Klienta znajduje się na fakturze rozliczeniowej po symbolu /K…. w numerze faktury: FVE-R/K…/…/2021

Dlaczego faktury są czarno-białe?

W trosce o środowisko drukujemy faktury czarno-białe – są one oryginałami.

Czy podpisując umowę z Energią Polską będę płacił 2 rachunki za prąd?

Jeśli korzystasz z umowy sprzedaży, otrzymasz dwie faktury: jedną za dystrybucję od OSD, a drugą za sprzedaż energii od Energia Polska Sp. z o.o. Są to dwie faktury, ale obejmujące inny zakres opłat.

Otrzymałem od was umowę sprzedaży rezerwowej, a nie podpisywałem z wami żadnych dokumentów. Co to oznacza?

Zadaniem Sprzedawcy rezerwowego jest zapewnienie dostaw energii elektrycznej odbiorcom końcowym, w przypadku gdy wybrany przez odbiorców sprzedawca zaprzestanie realizacji umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej oraz w przypadku, gdy wygasły postanowienia umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej (dalej: „Dotychczasowa Umowa”) z dotychczasowym sprzedawcą.

OSD, w celu zapewnienia ciągłości dostaw, zawiera w imieniu i na rzecz Odbiorcy umowę sprzedaży rezerwowej lub umowę kompleksową, zawierającą postanowienia sprzedaży rezerwowej (dalej: „Umowa rezerwowa”) ze Sprzedawcą, na warunkach określonych we wzorze Umowy rezerwowej, według Cennika Sprzedaży Rezerwowej (dalej: „Cennik”), zgodnie z Ofertą. Cennik oraz wzór Umowy rezerwowej dostępny jest TUTAJ. Umowa rezerwowa obowiązuje od dnia zaprzestania realizacji Dotychczasowej Umowy i zawierana jest na czas nieokreślony.

Czym różni się sprzedawca od dystrybutora?

Dystrybutor posiada własną sieć dystrybucyjną, czyli kable, transformatory i liczniki mierzące zużycie energii. Sprzedawca jest pośrednikiem, który korzysta z infrastruktury dystrybutora i jest odpowiedzialny za dostawę energii bezpośrednio do końcowego odbiorcy. Ponieważ sprzedaż energii nie podlega ograniczeniom, jej odbiorca może wybrać firmę, od której chce zakupić energię.

Czy mogę odstąpić od umowy?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, możliwość odstąpienia istnieje dla Klienta Indywidualnego, spółek cywilnych i osobowych w terminie 14 dni od daty jej podpisania.

Ile trwa zmiana sprzedawcy?

Minimalny czas zmiany sprzedawcy to 21 dni – jest to termin nieprzekraczalny, gdyż z minimum takim wyprzedzeniem możemy dokonać zgłoszenia Twojej umowy do OSD. Należy brać jednak pod uwagę czas na podpisanie umowy, weryfikowanie jej i dostarczenie w oryginale do naszej spółki. Dodatkowo uwzględniamy okres wypowiedzenia Twojej dotychczasowej umowy tak, aby zmiana sprzedawcy nie wiązała się z żadnymi dodatkowymi dla Ciebie kosztami.

Co to jest cennik standardowy?

Cennik standardowy zawiera ceny ustalone dla każdej z taryf oraz wysokość opłaty handlowej. Cennik ten obowiązuje, jeśli dotychczasowy okres umowy dobiegł końca, a Umowa nie została wypowiedziana. W ten sposób zapewniamy Ci ciągłość dostaw i nie narażamy na sprzedaż rezerwową. Cennik S znajdziesz TUTAJ.

Jaki mam okres wypowiedzenia umowy?

Okres wypowiedzenia umowy znajduje się w Ogólnych Warunkach Umowy, w punkcie 6. Okres Trwania Umowy.

Czy muszę wypowiadać umowę u dotychczasowego sprzedawcy?

Możesz, ale nie musisz. Jeżeli udzielasz nam pełnomocnictwa, to my w Twoim imieniu wypowiadamy umowę i załatwiamy wszystkie formalności.

Czy instalacja fotowoltaiczna uprawnia do rozwiązania umowy bez naliczenia kary umownej?

Montaż instalacji fotowoltaicznej nie uprawnia do bezkosztowego rozwiązania umowy zawartej na czas określony z wcześniejszym terminem.

Buduję dom i chcę podłączyć do niego energię, czy mogę podpisać z wami umowę na budowę nowego przyłącza energetycznego?

Możliwe jest zawarcie umowy dla lokalizacji, w której realizowane będzie nowe przyłącze – niemniej jednak usługę przyłączenia realizuje dedykowany OSD (PGE, Tauron, Energa, Enea, Stoen Operator itd.), więc najpierw należy zawrzeć umowę o przyłączenie oraz uzyskać Kartę Danych Technicznych. Z tymi dokumentami Energia Polska będzie mogła realizować umowę.

Czy po zmianie sprzedawcy na was coś się zmieni w moich rachunkach?

Po zmianie sprzedawcy, wystawcą faktury będzie Energia Polska, zatem zmieni się numer rachunku do wpłat oraz spółka prowadząca rozliczenia.

Skąd mam wiedzieć, jaką mam grupę taryfową?

Informacje o aktualnej grupie taryfowej można znaleźć w umowie z obecnym dostawcą lub na ostatniej fakturze.

Czy zajmiecie się załatwieniem formalności w moim imieniu?

Tak. Na podstawie pełnomocnictwa, przeprowadzimy zmianę sprzedawcy w Twoim imieniu – wypowiemy dotychczasową umowę na dostawy energii i dokonamy zgłoszenia zmiany sprzedawcy. Pełnomocnictwo podpiszesz razem z umową.

Czy zmiana sprzedawcy jest darmowa?

Tak. Zmiana sprzedawcy nie wiąże się z żadnymi kosztami.

Jakie dokumenty są wymagane do zawarcia umowy na nowe przyłącze?

Wymagane dokumenty:

– dokument potwierdzający tytuł prawny Odbiorcy do korzystania z obiektu, którego dotyczy wniosek (np. akt notarialny),

– schemat połączenia instalacji/sieci Odbiorcy z siecią OSD (dla wniosków dot. Taryfy A, B, C2x). – karta danych technicznych,

– warunki przyłączeniowe, lub oświadczenie o gotowości instalacji przyłączanej, lub potwierdzenie możliwości świadczenia usług dystrybucji i określenie parametrów technicznych,

– umowa o przyłączenie: jeśli jest to plac budowy, wymagane jest pozwolenie na budowę, jeśli nowy budynek – dokument odbioru i zezwolenie na użytkowanie obiektu.

Jakie dokumenty są wymagane do zmiany danych, taryfy, cesji? Jakie są terminy nas zobowiązujące – kiedy Klient powinien dać znać o zmianie, tak aby weszła ona zgodnie z wnioskowaną datą?

Przy zmianie danych/cesji wymagane są następujące dokumenty:

  • Protokół zdawczo odbiorczy,
  • Dokument potwierdzający własność lokalu nowego właściciela/odbiorcy.

    W przypadku zmiany adresu PPE nr budynku, nazwy ulicy – pismo z urzędu gminy/miasta o zmianie nazwy ulicy/nadaniu numerów itd. Informacje o zmianie danych, a w szczególności o cesji, należy przesłać do nas jak najszybciej, ze względu na terminy obowiązujące nas przy zgłaszaniu zmian danych w OSD.

    Podpisując umowę cesji, czy przekazując dokument zmiany danych, należy mieć na uwadze, że zmiana może trwać nawet do dwóch miesięcy – w zależności od OSD i realizacji wniosku (przy złożeniu wniosku o UD na nowe dane, OSD ma 21 dni na przygotowanie UD, a po jej zawarciu dokonujemy zgłoszenia, które również wykonujemy na +21 dni).

Gdzie mogę dokonać zmian w umowie lub ustawieniach konta?

Po zalogowaniu do E-BOKa – zmiany zgód, zgłoszenie zmian danych/taryfy/mocy itd. zgłoszenie poprzez maila/pismo chęci dokonania zmiany.

Jaki jest czas rozpatrywania reklamacji?

Na rozpatrzenie reklamacji mamy 14 dni od daty przyjęcia zgłoszenia reklamacji (wpływ pisma/maila, telefon).

Dlaczego nie otrzymałem faktury wysłanej na adres mailowy?

Prawdopodobnie konieczna jest weryfikacja Pani/Pana adresu poczty elektronicznej.

Prosimy w pierwszej kolejności o sprawdzenie na skrzynce zakładki SPAM (wiadomości e-śmieci).
Następnie prosimy o kontakt z infolinią: +48 71 715 28 94.

 

 

JAK MOŻEMY CI DZISIAJ POMÓC?