ODNAWIALNE
ŹRÓDŁA ENERGII

Jesteś wytwórcą energii elektrycznej z OZE?
Chcesz ją odsprzedawać i na niej zarabiać?
Zostań naszym biznesowym partnerem.

Misją naszej firmy jest dostarczanie energii przyjaznej środowisku, dlatego około 80 proc. naszego portfela pochodzi z odnawialnych źródeł. Chcemy dostarczać naszym Klientom ofertę, która nie tylko pozwala im oszczędzać pieniądze, ale także planetę – czyli dobrą energię w dobrej cenie. Możesz nam w tym pomóc i na tym zyskać.

Dzięki nowelizacji ustawy o OZE, każda osoba posiadająca mikroinstalacje na swój użytek, ma prawo odsprzedawać nadwyżki wyprodukowanej energii innym podmiotom. Dotyczy to także podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Jesteś zainteresowany nawiązaniem z nami współpracy?

Napisz: oze@energiapolska.com.pl.

Słońce
Wiatr
Biogaz
Woda
Kogeneracja
Rozliczenia
Słońce

SŁOŃCE

Masz w planach budowę instalacji fotowoltaicznej na dachu swojego domu lub posiadasz farmę słoneczną? Napisz do nas, a przygotujemy indywidualną ofertę zawierającą warunki, na jakich zakupimy od Ciebie wyprodukowaną energię.

OBSŁUGUJEMY NASTĘPUJĄCE RODZAJE INSTALACJI:


Mikroinstalacje – instalacje odnawialnego źródła energii o łącznej zainstalowanej mocy nie większej niż 50 kW;

Instalacje o mocy od 50 kW do 500 kW wytwórców wpisanych do Rejestru Małych Wytwórców Energii Elektrycznej;

Instalacje o mocy powyżej 500 kW Największych Wytwórców posiadających koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej.

Obecnie większość Operatorów Systemu Dystrybucyjnego w Polsce wymaga, aby podmiot kupujący energię elektryczną od wytwórcy był również dla tego wytwórcy sprzedawcą energii na potrzeby własne – dlatego też oferujemy kompleksową obsługę w tym zakresie.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Wyślij wiadomość

Wiatr

WIATR

Energetyka wiatrowa ma być w najbliższych latach jednym z wiodących odnawialnych źródeł energii elektrycznej. Zależy nam na wspieraniu rozwoju tego sektora, dlatego zachęcamy wszystkich obecnych lub przyszłych właścicieli farm do rozpoczęcia współpracy z nami. Oferujemy pomoc w zakresie zawarcia umowy z Operatorami Systemu Dystrybucyjnego, umowy sprzedażowej na potrzeby własne i odsprzedawania nadwyżki wyprodukowanej energii.

Dodatkowo zachęcamy do skorzystania z usługi bilansowania handlowego, jako że pełnimy rolę podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe w odpowiedniej jednostce grafikowej, która jest pełnoprawnym uczestnikiem rynku bilansującego.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Wyślij wiadomość

Biogaz

BIOGAZ

Zarządzasz zakładem przetwórczym, oczyszczalnią ścieków, składowiskiem odpadów? Zainwestuj w instalację biogazową i zarabiaj na czystej energii. Wykorzystaj organiczne resztki lub osad biologiczny do produkcji ekoprądu.

Skontaktuj się z nami, a my przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę na odkupu biogazu. Pamiętaj: żeby zacząć działalność musisz uzyskać Wpis do Rejestru Wytwórców Biogazu Rolniczego!

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Wyślij wiadomość

Woda

WODA

Elektrownia wodna pozwala na przekształcenie energii potencjalnej wody w energię elektryczną. To obecnie najpopularniejsze na świecie źródło energii odnawialnej. Jego popularność bierze się z dość niskich kosztów produkcji prądu oraz faktu, iż szybko w zależności od potrzeb można zmienić jego moc.

Jeśli zainwestowałeś w podobną instalację, zgłoś się do nas, a pomożemy Ci z zyskiem i na korzystnych warunkach odsprzedawać nadwyżkę energii elektrycznej. Chroń przyrodę i zarabiaj!

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Wyślij wiadomość

Kogeneracja

KOGENERACJA

Kogeneracja to proces technologiczny, który pozwala na jednoczesną produkcję energii elektrycznej i ciepła. Dzięki połączeniu tych dwóch funkcji, to działalność nie tylko ekologiczna, ale też bardzo opłacalna z ekonomicznego punktu widzenia. Produkcja jest tańsza i charakteryzuje się mniejszą emisją dwutlenku węgla do powietrza. To powody, dla których jest to jedno z najbardziej promowanych, a tym bardziej przyszłościowych OZE w Unii Europejskiej.

To także źródło energii, na które Ty postawiłeś? Skontaktuj się z nami, a przygotujemy ofertę odkupu od Ciebie nadwyżek energii.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Wyślij wiadomość

Rozliczenia

ROZLICZENIA

Prowadzimy szeroki zakres sposobu rozliczania. Obsługujemy m.in. Wytwórców w systemie aukcyjnym rozliczanych przez Zarządcę Rozliczeń S.A. oraz oferujemy:

• pomoc w rejestracji oraz w przygotowaniu dokumentacji  niezbędnej do zgłoszenia wytwórcy i instalacji OZE u Ustawowego Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej – Zarządcy Rozliczeń S.A.,

• pomoc w pozyskaniu i rozliczaniu „ujemnego salda”  z Zarządcą Rozliczeń S.A,

• pomoc dedykowanego opiekuna podczas całego okresu trwania umowy.

Każdego Wytwórcę traktujemy indywidualnie oraz dbamy o dostosowanie do jego potrzeb optymalnych sposobów rozliczeń, polegających na udostępnianiu comiesięcznych raportów z rynku bilansującego, raportów handlowych oraz raportów z Towarowej Giełdy Energii.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Wyślij wiadomość