Uważaj na podejrzane SMS-y, w których oszuści próbują wyłudzić pieniądze lub dane osobowe.

Pamiętaj! Nie otwieraj nieznanych linków i nie wpłacaj pieniędzy na numer konta przekazywany w podejrzanych wiadomościach. Energia Polska nie przesyła linków do płatności w formie SMS. Informacje o swoich płatnościach możesz znaleźć na swoim koncie e-BOK.

Główny Urząd Statystyczny ostrzega przed oszustami internetowymi podszywającymi się pod GUS. Oszuści rozsyłają wiadomości elektroniczne o tytule „Obowiązek sprawozdawczy P-01” zawierające niebezpieczny załącznik, którego otworzenie powoduje zainfekowanie komputera złośliwym oprogramowaniem typu „malware”.

Tarcza Antyinflacyjna i dodatek osłonowy

W ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej zdecydowano o przedłużeniu do końca 2022 r. tarczy antyinflacyjnej obowiązującej obecnie do 31 października br. Przedłużenie dotyczy m. in. obniżki akcyzy na prąd, zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, obniżki stawek akcyzy na niektóre paliwa silnikowe, oraz stawek VAT na żywność czy gaz ziemny.

Realizując założenia Tarczy Antyinflacyjnej Energia Polska będzie uwzględniała w dokumentach rozliczeniowych VAT:

  • obniżenie stawki podatku VAT na dostawy prądu z 23 do 5% – za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.,

  • zwolnienie z akcyzy na energię elektryczną dla gospodarstw domowych– za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Rządowa Tarcza Antyinflacyjna zawiera również wsparcie dla gospodarstw domowych o średnich i niskich dochodach w postaci dodatku osłonowego. Za jego realizację odpowiedzialne są urzędy gmin.

Jak skorzystać z dodatku? 

Wystarczy złożyć wniosek w swoim urzędzie gminy do 31 października 2022 r. Dalszych wskazówek udzieli Ci odpowiedni urząd gminy.

Informacje o dodatku osłonowym znajdują się również na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Szczegóły na

www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy