Uważaj na podejrzane SMS-y, w których oszuści próbują wyłudzić pieniądze lub dane osobowe.

Pamiętaj! Nie otwieraj nieznanych linków i nie wpłacaj pieniędzy na numer konta przekazywany w podejrzanych wiadomościach. Energia Polska nie przesyła linków do płatności w formie SMS. Informacje o swoich płatnościach możesz znaleźć na swoim koncie e-BOK.

Główny Urząd Statystyczny ostrzega przed oszustami internetowymi podszywającymi się pod GUS. Oszuści rozsyłają wiadomości elektroniczne o tytule „Obowiązek sprawozdawczy P-01” zawierające niebezpieczny załącznik, którego otworzenie powoduje zainfekowanie komputera złośliwym oprogramowaniem typu „malware”.

Rozszerzenie zakresu Informacji dla odbiorców gazu ziemnego

Informujemy, że od 1 stycznia 2022 r., wszystkie gospodarstwa domowe w Polsce zostały objęte ochroną przed znacznymi wzrostami rachunków za gaz.

Mając na uwadzę stale rosnące notowania cen paliwa gazowego na giełdach europejskich, a w następstwie na polskiej Towarowej Giełdzie Energii, spowodowane bezprawną, zbrojną napaścią Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i szantażem energetycznym Rosji opłata za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych, płacona według ceny giełdowej 2022 roku byłaby wyższa nawet o 642% w stosunku do obecnej obowiązującej ceny taryfowej zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki za paliwo gazowe.

 

 

źródło: https://www.gov.pl/web/klimat/rozszerzenie-zakresu-informacji-przekazywanych-odbiorcom-przez-sprzedawcow-gazu-ziemnego