Uważaj na podejrzane SMS-y, w których oszuści próbują wyłudzić pieniądze lub dane osobowe.

Pamiętaj! Nie otwieraj nieznanych linków i nie wpłacaj pieniędzy na numer konta przekazywany w podejrzanych wiadomościach. Energia Polska nie przesyła linków do płatności w formie SMS. Informacje o swoich płatnościach możesz znaleźć na swoim koncie e-BOK.

Główny Urząd Statystyczny ostrzega przed oszustami internetowymi podszywającymi się pod GUS. Oszuści rozsyłają wiadomości elektroniczne o tytule „Obowiązek sprawozdawczy P-01” zawierające niebezpieczny załącznik, którego otworzenie powoduje zainfekowanie komputera złośliwym oprogramowaniem typu „malware”.

Rządowa tarcza solidarnościowa: paliwo gazowe

W związku z Ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687) wprowadzająca maksymalną cenę paliw gazowych informujemy co następuje:

Dzięki działaniom rządu[1], wszystkie gospodarstwa domowe w Polsce zostały objęte ochroną przed znacznymi wzrostami rachunków za gaz w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

Cena netto paliw gazowych dla gospodarstw domowych została zamrożona na poziomie ceny maksymalnej; zamrożeniu podlega również wysokość stawek i opłat abonamentowych oraz dystrybucyjnych.

 

Oznacza to, że UŚREDNIONE OSZCZĘDNOŚCI W 2023 roku[2] w poszczególnych grupach taryfowych mogą sięgnąć nawet:

 

Pełna treść informacji: Informacja dla odbiorców w gospodarstwach domowych w 2023 r.

[1] Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687) wprowadzająca maksymalną cenę paliw gazowych.

[2] Dane prezentowane w oparciu o średnie zużycie paliwa gazowego dla odbiorców zużywających paliwo gazowe odpowiednio stosowanych przez przedsiębiorstwo energetyczne grupach To oznacza, że faktyczne Państwa oszczędności mogą się różnić w zależności od faktycznie odebranej przez Państwa ilości paliwa gazowego oraz zatwierdzonych przez Prezesa URE cen i stawek opłat, które mogą się zmieniać w trakcie 2023 roku (nie mniej jednak zmiany te nie będą miały wpływu na wysokość rozliczeń z Państwem).