Pomoc

Zachęcamy Państwa do zapoznania się
z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania:

Dlaczego nie otrzymałem faktury wysłanej pocztą?

Prawdopodobnie konieczna jest weryfikacja Pani/Pana adresu poczty elektronicznej.
• Prosimy w pierwszej kolejności o sprawdzenie na skrzynce zakładki SPAM (wiadomości e-śmieci).
• W następnej kolejności prosimy o kontakt z infolinią: +48 71 715 28 94.

Dlaczego nie otrzymałem faktury wysłanej na adres mailowy?

Zadzwoń na infolinię w celu weryfikacji poprawności podanego adresu mailowego.
Sprawdź na swojej poczcie skrzynkę SPAM.

Dlaczego faktury są czarno-białe?

W trosce o środowisko drukujemy faktury czarno-białe – są one oryginałami. Zachęcamy do kontaktu mailowego.

Dlaczego otrzymuję dwie faktury?

Jedna faktura zawiera opłaty za dystrybucję energii elektrycznej i jest wystawiana przez OSD (Operatora Systemu Dystrybucyjnego), druga faktura zawiera opłaty za sprzedaż energii elektrycznej i otrzymują ją Państwo od Energia Polska.

Jaki jest czas rozpatrywania reklamacji?

Na rozpatrzenie reklamacji mamy 14 dni od daty przyjęcia zgłoszenia reklamacji.

Dlaczego nie mogę się zalogować na eboka?

Sprawdź poprawność hasła i loginu, numer telefonu wpisz w formacie +48XXXXXXXXX (nr telefonu podany w Umowie)
Do zalogowania potrzebny będzie numer klienta, znajduje się on w numerze faktury po symbolu /K…/.

Gdzie znajdę nr klienta?

Numer klienta znajduje się na fakturze rozliczeniowej po symbolu /K…. w numerze faktury:
FVE-R/K…/…/2019.

Jaki mam okres wypowiedzenia umowy?

Okres wypowiedzenia umowy znajduje się w Ogólnych Warunkach Umowy, w paragrafie 6. Okres Trwania Umowy.

Co to jest cennik standardowy ?

Cennik standardowy zawiera ceny ustalone dla każdej z taryf oraz wysokość opłaty handlowej.

Wszelkie reklamacje prosimy przesyłać na adres
reklamacje@energiapolska.com.pl