Uważaj na podejrzane SMS-y, w których oszuści próbują wyłudzić pieniądze lub dane osobowe.

Pamiętaj! Nie otwieraj nieznanych linków i nie wpłacaj pieniędzy na numer konta przekazywany w podejrzanych wiadomościach. Energia Polska nie przesyła linków do płatności w formie SMS. Informacje o swoich płatnościach możesz znaleźć na swoim koncie e-BOK.

Główny Urząd Statystyczny ostrzega przed oszustami internetowymi podszywającymi się pod GUS. Oszuści rozsyłają wiadomości elektroniczne o tytule „Obowiązek sprawozdawczy P-01” zawierające niebezpieczny załącznik, którego otworzenie powoduje zainfekowanie komputera złośliwym oprogramowaniem typu „malware”.

Wytwarzasz energię
ze źródeł odnawialnych?

My ją odkupimy i wprawimy w ruch!

Nasza oferta skierowana jest do Wytwórców z branży Odnawialnych Źródeł Energii. Naszym celem jest zapewnienie jak najlepszych warunków współpracy w zakresie odkupu energii oraz jej dostarczenia do Klientów końcowych.

Jeżeli jesteś właścicielem mikroinstalacji, zachęcamy do zapoznania się z naszą wielką ofertą. Sprawdź!

Skontaktuj się z nami  https://energiapolska.com.pl/wp-content/uploads/2022/03/Group-1271.svg

  Aukcje OZE i Systemy wsparcia FIT/FIP

  Zapewniamy profesjonalne wsparcie dla Klientów po wygranych Aukcjach OZE oraz uczestników systemów wsparcia FIT/FIP, w tym:

  • zarejestrujemy instalację Wytwórcy na dedykowanej platformie u Zarządcy Rozliczeń S.A.,
  • przygotujemy wniosek dla pokrycia salda ujemnego u Zarządcy Rozliczeń S.A.,
  • zajmiemy się pełną obsługą administracyjną procesu.

  https://energiapolska.com.pl/wp-content/uploads/2022/03/Group-1272.svg

  Prawa majątkowe

  W ramach naszej działalności oferujemy również naszym Klientom odkup Praw Majątkowych za energię elektryczną wyprodukowaną w OZE.

  Przeprowadzamy transakcje w oparciu
  o średnioważoną cenę rynkową z danego miesiąca liczoną w oparciu o indeks TGEozeA i BIO, równoważny wolumenowi obrotu w systemie notowań ciągłych i jednolitych, dzięki czemu minimalizujemy ryzyko i oszczędzamy czas naszych Klientów.

  https://energiapolska.com.pl/wp-content/uploads/2022/03/oze-offer.png
  https://energiapolska.com.pl/wp-content/uploads/2022/03/i4.svg

  Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej

  Swoim Klientom oferujemy również szereg możliwości związanych z Gwarancjami Pochodzenia, w tym:

  • przeprowadzamy transakcje zakupu i sprzedaży w ramach członkostwa na Towarowej Giełdzie Energii,
  • udzielamy pomocy w dołączeniu do rejestrów giełdowych Gwarancji Pochodzenia energii elektrycznej,
  • oferujemy możliwość umorzenia Gwarancji Pochodzenia w celu zmniejszenia śladu węglowego Przedsiębiorstwa.

  https://energiapolska.com.pl/wp-content/uploads/2022/03/Group-1273.svg

  REMIT

  Zobowiązujemy się do składania w imieniu Wytwórcy raportów REMIT na dostawę energii elektrycznej. Dotyczy to zarówno transakcji zawieranych w obrocie hurtowym, jak i transakcji zawieranych z odbiorcami energii.

  https://energiapolska.com.pl/wp-content/uploads/2022/03/Group-1262.svg

  Raportowanie danych planistycznych i strukturalnych

  Świadczymy usługi związane z przygotowaniem oraz przesyłaniem do Operatorów Systemów Dystrybucyjnych i Operatora Systemu Przesyłowego raportów związanych z danymi strukturalnymi, planistycznymi dla potrzeb planowania pracy oraz prowadzenia ruchu KSE w ramach nowych obowiązków dla Wytwórców, wynikających z rozporządzenia SOGL.