Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji/umowy kompleksowej sprzedaży paliwa gazowego i świadczenia usługi dystrybucji: