Uważaj na podejrzane SMS-y, w których oszuści próbują wyłudzić pieniądze lub dane osobowe.

Pamiętaj! Nie otwieraj nieznanych linków i nie wpłacaj pieniędzy na numer konta przekazywany w podejrzanych wiadomościach. Energia Polska nie przesyła linków do płatności w formie SMS. Informacje o swoich płatnościach możesz znaleźć na swoim koncie e-BOK.

Główny Urząd Statystyczny ostrzega przed oszustami internetowymi podszywającymi się pod GUS. Oszuści rozsyłają wiadomości elektroniczne o tytule „Obowiązek sprawozdawczy P-01” zawierające niebezpieczny załącznik, którego otworzenie powoduje zainfekowanie komputera złośliwym oprogramowaniem typu „malware”.

Zamrożenie cen energii

Jakich informacji szukasz?

Najczęściej zadawane pytania

Na czym polega „zamrożenie” cen energii?

Według ustawy od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2024 roku wszystkie gospodarstwa domowe oraz gospodarstwa rolne (które nie wykonują działalności gospodarczej) w kraju będą płacić za energię według ceny podanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Dla każdego gospodarstwa domowego został jednak przewidziany limit energii, którą mogą wykorzystać według tej „zamrożonej” ceny.

Obecnie, na pierwsze półrocze 2024 roku, limit ten wynosi 1 500 kWh rocznie. W niektórych przypadkach limit może być zwiększony. Do 1 800 kWh rocznie – obejmie gospodarstwa domowe, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnościami, natomiast dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników – limit wyniesie do 2 000 kWh rocznie.

 

Każde gospodarstwo domowe skorzysta z „zamrożonej” ceny energii, ale żeby uzyskać wyższy limit w 2024 roku, należy złożyć w Energii Polskiej odpowiedni wniosek do 31 marca 2024 roku. W przypadku odrębnych umów na sprzedaż energii elektrycznej oraz jej dystrybucję – wniosek należy złożyć również u dystrybutora.

Jeśli oświadczenie zostało złożone już w roku 2023, a na 01 stycznia 2024 roku uprawnienia nie uległy zmianie, nie ma potrzeby ponownego składania oświadczenia.

 

___________________________________

Jeżeli szukasz informacji o limitach cen energii elektrycznej dla przedsiębiorców oraz „sektora jednostek samorządu terytorialnego”, wzoru oświadczenia dla przedsiębiorców lub szczegółów ustawy, prosimy o zapoznanie się z oficjalnymi, rządowymi komunikatami.

Jestem prosumentem – jak będzie wyglądał limit „zamrożenia” cen energii dla mnie?

Zgodnie z ustawą zużycie energii elektrycznej w ramach limitu dla Prosumentów będzie naliczane po uwzględnieniu rozliczenia energii wyprodukowanej na potrzeby własne.

Mam umowę z gwarancją stałej ceny energii, czy mnie też obejmuje „zamrożenie” cen energii?

Nie. Zgodnie z projektem ustawy, do końca czasu obowiązywania umowy z ceną stałą Klienci z gwarancją stałej ceny energii nie korzystają z zamrożenia cen energii. Pod uwagę będą brane stawki ustalone zawarte w umowie.

 

___________________________________
Jeżeli szukasz informacji o limitach cen energii elektrycznej dla przedsiębiorców, wzoru oświadczenia dla przedsiębiorców lub szczegółów ustawy, prosimy o zapoznanie się z oficjalnymi, rządowymi komunikatami.

Gdzie mogę sprawdzić swoje zużycie prądu? Czy ja się kwalifikuję do „zamrożenia” ceny?

Zużycie energii można sprawdzić na fakturach papierowych lub na swoim koncie w systemie e-BOK. Zużycie prądu sprawdzi znajdziesz na swoich fakturach rozliczeniowych, w tabeli w kolumnie: „ilość” przy pozycji „energia elektryczna całodobowa”. Na podstawie okresu ujętego na fakturze można wyliczyć  roczne rzeczywiste zużycie. Dzięki temu można sprawdzić, czy mieści się w odpowiednim limicie „zamrożonej” energii.

Prosimy pamiętać, że zamrożenie odnosi się do kliku grup klientów:

  • do 1 500 kilowatogodzin rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych,
  • do 1 800 kilowatogodzin rocznie dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami, z orzeczoną niezdolnością do pracy lub grupą inwalidzką,
  • do 2 000 kilowatogodzin dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników.

Nadwyżka względem limitu będzie rozliczana bez „zamrożenia” ceny.

 

___________________________________
Jeżeli szukasz informacji o limitach cen energii elektrycznej dla przedsiębiorców oraz „sektora jednostek samorządu terytorialnego”, wzoru oświadczenia dla przedsiębiorców lub szczegółów ustawy, prosimy o zapoznanie się z oficjalnymi, rządowymi komunikatami.

JAK MOŻEMY CI DZISIAJ POMÓC?