Uważaj na podejrzane SMS-y, w których oszuści próbują wyłudzić pieniądze lub dane osobowe.

Pamiętaj! Nie otwieraj nieznanych linków i nie wpłacaj pieniędzy na numer konta przekazywany w podejrzanych wiadomościach. Energia Polska nie przesyła linków do płatności w formie SMS. Informacje o swoich płatnościach możesz znaleźć na swoim koncie e-BOK.

Główny Urząd Statystyczny ostrzega przed oszustami internetowymi podszywającymi się pod GUS. Oszuści rozsyłają wiadomości elektroniczne o tytule „Obowiązek sprawozdawczy P-01” zawierające niebezpieczny załącznik, którego otworzenie powoduje zainfekowanie komputera złośliwym oprogramowaniem typu „malware”.

Faktury

Jakich informacji szukasz?

Najczęściej zadawane pytania

Jak złożyć wniosek o zwrot nadpłaty?

Jeżeli w trakcie rozliczeń za energię powstała nadpłata możesz ją pozostawić na poczet kolejnych płatności lub pobierz poniższy wniosek, następnie go uzupełnij i odeślij do nas.

Wniosek o zwrot nadpłaty znajdziesz tutaj: Wniosek o zwrot nadpłaty ↓

 

Czy powinienem opłacać dokumenty rozliczeniowe wystawione przed wprowadzeniem Tarczy Antyinflacyjnej?

Tak. Klienci powinni opłacać należności zgodnie z otrzymanymi dokumentami rozliczeniowymi. Obniżka VAT i zwolnienie z akcyzy zostaną uwzględnione na fakturach rozliczeniowych obejmujących okresy, w których ma być obniżony VAT i zniesiona akcyza.

O ile obniżona zostanie akcyza w trakcie obowiązywania Tarczy Antyinflacyjnej?

Od 1 stycznia 2022 r. do 31 maja 2022 r. podatek akcyzowy obniżony zostanie z 5 do 0 zł/MWh dla energii zużywanej przez klientów zakwalifikowanych do grupy taryfowej G.

O ile obniżony zostanie VAT w trakcie obowiązywania Tarczy Antyinflacyjnej?

Podatek VAT na prąd zostanie obniżony z 23 na 5% na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2022 r.

Co zawiera Tarcza Antyinflacyjna?

Tarcza Antyinflacyjna wraz z ustawą o dodatku osłonowym zawiera 4 elementy, za których wprowadzenie odpowiedzialni są Sprzedawcy (3 elementy) oraz gminy (1 element). Sprzedawcy zajmą się obszarami polegającymi na: – obniżeniu VAT na prąd z 23% na 5%. Zmiana ta dotyczy wszystkich klientów – zastosowaniu zwolnienia z podatku akcyzowego na prąd z 5 do 0 zł/MWh dla energii zużywanej przez gospodarstwo domowe (wszystkie grupy taryfowe G) – wdrożeniu rozwiązań alternatywnych wobec odłączenia prądu w razie zadłużenia, a także wprowadzeniu programu wsparcia dla klientów wrażliwych i osób objętych długoterminową opieką domową (ze względu na niewydolność oddechową). Gminy realizować będą: – czynności z zakresu przyznania dodatku osłonowego.

Jak dezaktywować powiadomienia SMS/e-mail?

Możesz zrezygnować z otrzymywania konkretnych lub wszystkich komunikatów, logując się na swoje konto eBOK. Po zalogowaniu z panelu po lewej stronie wybierz „Lista umów”, następnie „Umowa” i przejdź do podstrony „Wyrażone zgody”. Ustawienia zgód zmieniasz poprzez przełączenie przycisku „Tak/Nie”. Zmiana preferencji powiadomień możliwa jest również poprzez kontakt mailowy na adres: bok@energiapolska.com.pl. Jeśli w przyszłości zechcesz przywrócić powiadomienia, wystarczy, że ponownie aktywujesz zgody.

Jaki jest numer konta do przelewu? Na FV są wskazane dwa, lub nie ma numeru na białej liście podatników.

Informujemy, że wpłaty należy dokonać na numer konta, który jest na fakturze wytłuszczonym drukiem, ponieważ to jest indywidualny numer Twojego konta w naszym systemie. Tego numeru na białej liście nie ma, ponieważ jest to subkonto do konta wskazanego poniżej w treści wyjaśniającej. Zatem na białej liście widnieje jedynie konto główne.

Co zrobić, gdy umowa już się skończyła, a ja nadal dostaje od was faktury?

Zweryfikuj, za jaki okres została wystawiona FV i do kiedy trwała umowa. Jeżeli fakturowany okres to okres trwania naszej umowy – prawdopodobnie wcześniej nie otrzymałeś rozliczenia za ten czas, lub jest to faktura korygująca dotychczasowe rozliczenie. Jeśli nadal występują niezgodności, zgłoś to na bok@energiapolska.com.pl

Zawarłem cesję umowy na mój dotychczasowy licznik – lokal został przejęty przez kogoś innego, a nadal otrzymuję faktury na swoje dane. Co zrobić?

Faktury na nowego nabywcę będą wystawiane od daty wejścia w życie cesji, czyli terminu, na jaki Państwa Operator Systemu Dystrybucyjnego przyjmie zmianę odbiorcy na punkcie poboru. Natomiast dokumenty wystawiane do dnia przyjęcia zgłoszenia cesji będą jeszcze na poprzedniego nabywcę. Wynika to z konieczności realizacji całego procesu zmiany odbiorcy, który jest czasochłonny i niezależny od nas. O przyjętych datach cesji biuro obsługi Klienta informuje po ich zatwierdzeniu zarówno Państwa jak i drugą stronę umowy cesji.

Dlaczego otrzymałem korekty do faktury?

Faktury korygujące są wystawiane zazwyczaj w związku z weryfikacją danych pomiarowych otrzymanych od Operatora Sieci Dystrybucyjnej, dotyczących ilości pobranej przez Państwa energii elektrycznej. Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, za odczyt układów pomiarowo-rozliczeniowych odpowiada Operator Sieci Dystrybucyjnej. To na podstawie przekazanych przez niego danych, sprzedawca energii elektrycznej wystawia faktury za sprzedaną energię elektryczną. Zgodnie z Instrukcjami Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, dane przekazywane przez Operatorów Sieci Dystrybucyjnych mogą być korygowane nawet do 15 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym wykonywana jest korekta. Oznacza to, że do tego czasu dane pomiarowe, będące podstawą do dokonania rozliczeń za sprzedaną energię elektryczną mogą zostać zmienione, w związku z czym powstaje konieczność dokonania wstecznych korekt faktur VAT dotyczących zafakturowanych już okresów rozliczeniowych. Po dokonaniu niniejszej korekty, ilość zafakturowanej sprzedanej energii elektrycznej powinna pokrywać się z ilością energii elektrycznej wynikającą z faktur dystrybucyjnych wystawionych przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej. Chcielibyśmy podkreślić, że czas korekty danych rozliczeniowych jest całkowicie niezależny od sprzedawcy energii.

Mam plan rozliczeniowy prognozowy – co to znaczy? Jak często będą fv?

Plan polega na rozliczeniu co miesiąc za miesiąc wprzód w oparciu o deklarowane zużycie – stąd comiesięczne faktury rozliczeniowe na zbliżoną do siebie kwotę. W momencie, kiedy otrzymujemy odczyt od Państwa Operatora Sieci Dystrybucyjnej, zostaje wystawiona faktura wyrównująca zużycie energii elektrycznej, tak by zafakturowana ilość kWh była zgodna z pomiarem i okresem od OSD. Wtedy mogą Państwo zostać obciążeni wyższą kwotą niż zazwyczaj bądź otrzymać fakturę rozliczeniową z kwotą do zwrotu. Nadpłata oznacza możliwość skompensowania kolejnej faktury rozliczeniowej bądź otrzymania zapłaconej nadwyżki na konto bankowe.

Mam plan rozliczeniowy miesiąc w miesiąc – co to znaczy? Jak często będą fv?

Plan polega na rozliczeniu co miesiąc za miesiąc poprzedni na podstawie deklarowanego zużycia – stąd comiesięczne faktury rozliczeniowe na zbliżoną do siebie kwotę. W momencie, kiedy otrzymujemy odczyt od Państwa Operatora Sieci Dystrybucyjnej, zostaje wystawiona faktura wyrównująca zużycie energii elektrycznej, tak aby zafakturowana ilość kWh była zgodna z pomiarem i okresem od OSD. Wtedy mogą Państwo zostać obciążeni wyższą kwotą niż zazwyczaj, bądź otrzymać fakturę rozliczeniową z kwotą do zwrotu. Nadpłata oznacza możliwość skompensowania kolejnej faktury rozliczeniowej, lub otrzymania zapłaconej nadwyżki na konto bankowe.

Ile mam dni na opłacenie faktury?

Termin wskazany jest na fakturze. Termin płatności to 14 dni od daty wystawienia faktury.

Jak zmienić adres, na który wysyłana jest e-faktura? Jak zmienić sposób wysyłki z pocztowego na mailowy, lub odwrotnie?

Poprzez e-bok w zakładce „zgłoszenia”, poprzez infolinię, lub maila bok@energiapolska.com.pl

Co w przypadku, gdy zgubiłem/zniszczyłem fakturę?

Podgląd faktur jest dostępny całodobowo w elektronicznym biurze obsługi e-bok. Informację o fakturze możesz uzyskać także telefonicznie lub przez e-mail. Jeżeli chciałbyś ponownie otrzymać fakturę, zgłoś to podczas kontaktu z BOK, a prześlemy duplikat faktury.

Co w przypadku, gdy na moim koncie powstała nadpłata?

Powstałą nadpłatę zaliczymy na poczet płatności w najbliższym okresie rozliczeniowym. Jeśli jednak interesuje Cię zwrot nadpłaty na wskazany rachunek bankowy, możemy przekazać środki na podstawie pisemnego wniosku, który należy przesłać na adres korespondencyjny naszej spółki.

Jak sprawdzić aktualne saldo?

Zaloguj się do e-bok – na stronie głównej znajdziesz informacje o Twoim saldzie.

Jaki jest numer rachunku bankowego i co należy wpisać w tytule przelewu?

Numer znajdziesz na każdej fakturze za prąd. Możesz go również sprawdzić na swoim koncie e-bok. W tytule przelewu podaj nr faktury, za którą płacisz.

Gdzie znajdę nr Klienta?

Numer Klienta znajduje się na fakturze rozliczeniowej po symbolu /K…. w numerze faktury: FVE-R/K…/…/2021

Dlaczego faktury są czarno-białe?

W trosce o środowisko drukujemy faktury czarno-białe – są one oryginałami.

JAK MOŻEMY CI DZISIAJ POMÓC?