Uważaj na podejrzane SMS-y, w których oszuści próbują wyłudzić pieniądze lub dane osobowe.

Pamiętaj! Nie otwieraj nieznanych linków i nie wpłacaj pieniędzy na numer konta przekazywany w podejrzanych wiadomościach. Energia Polska nie przesyła linków do płatności w formie SMS. Informacje o swoich płatnościach możesz znaleźć na swoim koncie e-BOK.

Główny Urząd Statystyczny ostrzega przed oszustami internetowymi podszywającymi się pod GUS. Oszuści rozsyłają wiadomości elektroniczne o tytule „Obowiązek sprawozdawczy P-01” zawierające niebezpieczny załącznik, którego otworzenie powoduje zainfekowanie komputera złośliwym oprogramowaniem typu „malware”.

Zamrożenie cen prądu dla przedsiębiorstw

Informacje dla przedsiębiorstw oraz „sektora jednostek samorządu terytorialnego”


Wypełnienie oświadczenia

Zachęcamy do pobrania instrukcji wypełniania oświadczenia i zapoznania się z najczęściej popełnianymi błędami przy wypełnianiu oświadczeń.

 

4 listopada 2022 roku weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

Treść ustawy opublikowano w Dzienniku Ustaw pod adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000224301.pdf Dokument ten wprowadził dla Odbiorców Uprawnionych Cenę Maksymalną energii elektrycznej na poziomie 785,00 zł/MWh (bez uwzględnienia podatku akcyzowego oraz podatku VAT, które należy doliczyć do ww. ceny).

Uwzględniając kolejno wprowadzane przez ustawodawcę rozporządzenia i ustawy odnoszące się do powyższej, obecnie cena maksymalna przysługuje Odbiorcy Uprawnionemu, który złoży odpowiednie Oświadczenie do 31 stycznia 2024 roku, wskazując wszystkie dane wymagane w Ustawie. W przypadku złożenia oświadczenia w późniejszym terminie – cena maksymalna będzie stosowana w rozliczeniach od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Oświadczenie dotarło do Sprzedawcy (lub Ustawa nadaje mu skutek doręczenia do Sprzedawcy), zgodnie z Ustawą.

Wzór Oświadczenia znajdziesz również w Dzienniku Ustaw. Zostało ono opracowane i zatwierdzone przez Ministra Klimatu i Środowiska w Rozporządzeniu z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie wzoru Oświadczenia Odbiorcy Uprawnionego.

 

Do kiedy i w jakiej formie należy złożyć oświadczenie?

Oświadczenie można składać:

  • w postaci papierowej, wysyłając na adres: al. Kasztanowa 5, 53-125 Wrocław
  • lub elektronicznie z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub z wykorzystaniem ePUAP.

Zgodnie z Ustawą wniosek można złożyć w dowolnym terminie – w przypadku poprawnie złożonego oświadczenia Cena Maksymalna zostanie zastosowana w rozliczeniach od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Oświadczenie dotarło do Sprzedawcy (lub Ustawa nadaje mu skutek doręczenia do Sprzedawcy).

Złożenie wniosku do 31 stycznia 2024 r. przez Odbiorcę Uprawnionego zapewni mu stosowanie tej ceny od początku stycznia 2024 r.

 

W jakim okresie będą obowiązywały ceny maksymalne?

Dla Odbiorców uprawnionych, którzy złożą Oświadczenie, ceny maksymalne mają zastosowanie w rozliczeniach w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

W stosunku do odbiorców, którzy nie muszą składać oświadczeń (tj. odbiorcy uprawnieni w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. poz. 2127) – cena maksymalna określona ustawą z dnia 27 października 2022 r. ma zastosowanie w okresie od dnia przekroczenia limitu zużycia energii elektrycznej, o którym to limicie mowa w ustawie z dnia 7 października 2022 r. – do dnia 30 czerwca 2024 r. 

Chcesz wiedzieć więcej? Sprawdź naszą sekcję najczęściej zadawanych pytań, którą znajdziesz TUTAJ lub pobierz instrukcję wypełniania oświadczenia TUTAJ.

Jesteś właścicielem mikroinstalacji?

Pamiętaj, że ustawa o tzw. zamrożeniu cen energii elektrycznej, obniżając maksymalną cenę za sprzedaż energii, wpłynęła również w Energii Polskiej na obniżenie cen za odkup energii  elektrycznej pochodzącej z mikroinstalacji. W związku z tym klienci, którzy otrzymali już korekty za sprzedaż energii elektrycznej, a których cena za odkup energii jest uzależniona od ceny sprzedaży (poboru) energii – otrzymają wkrótce korekty faktur za odkup energii wyprodukowanej w instalacji odnawialnego źródła energii.