Najczęściej zadawane pytania:

1. Dlaczego nie otrzymałem faktury wysłanej pocztą?

Zadzwoń na infolinię w celu weryfikacji poprawności podanego adresu.
Zachęcamy również do wysyłki faktur jedynie na adres mailowy.
Zadzwoń na infolinię w celu zmiany sposobu wysyłki.

2. Dlaczego nie otrzymałem faktury wysłanej na adres mailowy?

Zadzwoń na infolinię w celu weryfikacji poprawności podanego adresu mailowego.
Sprawdź na swojej poczcie skrzynkę SPAM.

3. Dlaczego faktury są czarno-białe?

W trosce o środowisko drukujemy faktury czarno-białe – są one oryginałami. Zachęcamy do kontaktu mailowego.

4. Dlaczego otrzymuję dwie faktury?

Jedna faktura zawiera opłaty za dystrybucję energii elektrycznej i jest wystawiana przez OSD (Operatora Systemu Dystrybucyjnego), druga faktura zawiera opłaty za sprzedaż energii elektrycznej i otrzymują ją Państwo od Energia Polska.

5. Jaki jest czas rozpatrywania reklamacji?

Na rozpatrzenie reklamacji mamy 14 dni od daty przyjęcia zgłoszenia reklamacji.

6. Dlaczego nie mogę się zalogować na eboka?

Sprawdź poprawność hasła i loginu, numer telefonu wpisz w formacie +48XXXXXXXXX (nr telefonu podany w Umowie)
Do zalogowania potrzebny będzie numer klienta, znajduje się on w numerze faktury po symbolu /K…/.

7. Gdzie znajdę nr klienta?

Numer klienta znajduje się na fakturze rozliczeniowej po symbolu /K…. w numerze faktury:
FVE-R/K…/…/2019.

8. Jaki mam okres wypowiedzenia umowy?

Okres wypowiedzenia umowy znajduje się w Ogólnych Warunkach Umowy, w paragrafie 6. Okres Trwania Umowy.

9. Co to jest cennik standardowy ?

Cennik standardowy zawiera ceny ustalone dla każdej z taryf oraz wysokość opłaty handlowej.

Wszelkie reklamacje prosimy przesyłać na adres reklamacje@energiapolska.com.pl

contact-1

Kontakt

OBSŁUGA KLIENTA:
Telefon kontaktowy (INFOLINIA) +48 71 7152894
Adres e-mail: biuro@energiapolska.com.pl
Reklamacje: reklamacje@energiapolska.com.pl

Energia Polska Sp. z o.o.
al. Kasztanowa 5, 53-125 Wrocław
REGON: 022301032
KRS: 0000488523
NIP: 8992749052

SPRZEDAŻ

Joanna Brylińska
Dyrektor Sieci Sprzedaży

tel. +48 726 224 352

e-mail: j.brylinska@energiapolska.com.pl

e-mail: sprzedaz@energiapolska.com.pl
tel. +48 536486869
tel. +48 536486778
tel. +48 661423181

SIEDZIBA
Energia Polska Sp. z o.o.
al. Kasztanowa 5, 53-125 Wrocław
tel. +48 71 7152894

ODDZIAŁ W RZESZOWIE
Ul. Romana Krogulskiego 31
35-233 Rzeszów

Koncesja sprzedaży energii elektrycznej nr OEE/787/23288/W/DRE/2014/ŁG wydana przez Urząd Regulacji Energetyki na rzecz Energia Polska Sp. z o.o.

Koncesja obrotu paliwami gazowymi nr OPG/334/23288/W/DRG/2016/MŻ wydana przez Urząd Regulacji Energetyki na rzecz Energia Polska Sp. z o.o.