Odnawialne Źródła EnergiiSŁOŃCEWIATRBIOGAZWODAKOGENERACJAROZLICZENIA

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Energia Polska Sp. z.o.o. pragnie zaprosić Państwa do współpracy w zakresie zakupu energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii.
Nasza Spółka dostosowuje się do zachodzących zmian i pragnie być w czołówce firm, które opierają swój model na technologii oraz wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Prowadzimy swoją działalność w sposób zrównoważony, w kierunku konkurencyjnej, nowoczesnej i przyjaznej środowisku energetyki.
Pragniemy w najbliższym czasie stać się Spółką bardziej technologiczną, dając możliwość każdemu z naszych obecnych i przyszłych Klientów uczestniczenia w transformacji systemu energetycznego jako odbiorca końcowy oraz producent energii elektrycznej.

Jesteś wytwórcą i chcesz sprzedać energię elektryczną?
Napisz do nas na adres: oze@energiapolska.com.pl

SŁOŃCE

Odnawialne źródło energii jakim jest Słońce pozwala na produkcję energii w prosty i ekologiczny sposób przy zastosowaniu paneli fotowoltaicznych.

Masz w planach budowę instalacji fotowoltaicznej na dachu swojego domu lub posiadasz farmę słoneczną?

Napisz do nas, a przygotujemy indywidualną ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Obsługujemy następujące rodzaje instalacji:

  • Mikroinstalacja to „instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW„.
  • Wytwórcy wpisani do Rejestru Małych Wytwórców Energii Elektrycznej posiadający instalacje o mocy od 50 kW do 500 kW.
  • Najwięksi Wytwórcy posiadający koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacjach o mocy powyżej 500 kW.

Obecnie większość OSD w Polsce wymaga, aby podmiot kupujący energię elektryczną od wytwórcy był również dla tego wytwórcy sprzedawcą energii na potrzeby własne – dlatego też oferujemy kompleksową obsługę w tym zakresie.

Zapraszamy do współpracy!

WIATR

Stawiamy na rozwój energetyki wiatrowej w Polsce, dlatego też stosujemy indywidualnie dostosowane sposoby rozliczenia dla Wytwórców.

Jeśli posiadasz farmę wiatrową lub Twoja inwestycja jest na etapie projektowym, zachęcamy do kontaktu oraz rozpoczęcia współpracy.

Oferujemy pomoc w zakresie zawarcia umowy dystrybucyjnej z OSD oraz umowy sprzedażowej na potrzeby własne.

Dodatkowo zachęcamy do skorzystania z usługi bilansowania handlowego, jako, że pełnimy rolę podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe w odpowiedniej jednostce grafikowej, która jest pełnoprawnym uczestnikiem rynku bilansującego.

BIOGAZ

Biogazownie rolnicze coraz częściej działają przy zakładach przetwórczych, posiadających substrat nadający się do fermentacji – warto wtedy rozważyć projekt instalacji biogazowej.

Planujesz budowę biogazowni rolniczej lub rozszerzasz profil działalności o wytwarzanie biogazu?

Skontaktuj się z nami, w celu uzyskania oferty na odkup energii elektrycznej.

Pamiętaj, że potrzebujesz uzyskać Wpis do Rejestru Wytwórców Biogazu Rolniczego!

WODA

Posiadasz małą elektrownię wodną? Nadwyżkę wyprodukowanej energii możesz sprzedać.

Zgłoś się do nas po przedstawienie warunków współpracy.

Czekamy z niecierpliwością na kontakt!

KOGENERACJA

Na czym polega kogeneracja?

To, w najprostszym tłumaczeniu proces, w którym ciepło oraz energia elektryczna wytwarzane są jednocześnie. Nadwyżkę wyprodukowanej energii warto odsprzedać.

Jesteś inwestorem lub działasz w Klastrze Energetycznym ?

Zapraszamy do kontaktu w celu przedstawienia Naszej oferty na odkup energii elektrycznej.

ROZLICZENIA

Prowadzimy szeroki zakres sposobu rozliczania. Obsługujemy m.in. Wytwórców w systemie aukcyjnym rozliczanych przez Zarządcę Rozliczeń S.A. oraz oferujemy:

  • pomoc w rejestracji oraz w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia wytwórcy i instalacji OZE u Ustawowego Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej – Zarządcy Rozliczeń S.A.,
  • pomoc w pozyskaniu i rozliczaniu „ujemnego salda” z Zarządcą Rozliczeń S.A,
  • pomoc dedykowanego opiekuna podczas całego okresu trwania umowy.

Każdego Wytwórcę traktujemy indywidualnie oraz dbamy o dostosowane do jego potrzeb optymalnych sposobów rozliczeń, polegających na udostępnianiu comiesięcznych raportów z rynku bilansującego, raportów handlowych oraz raportów z Towarowej Giełdy Energii.

Zgłoś się do nas w celu przedstawienia Naszej oferty!

contact-1

Kontakt

OBSŁUGA KLIENTA:
Telefon kontaktowy (INFOLINIA) +48 71 7152894
Adres e-mail: biuro@energiapolska.com.pl
Reklamacje: reklamacje@energiapolska.com.pl

Energia Polska Sp. z o.o.
al. Kasztanowa 5, 53-125 Wrocław
REGON: 022301032
KRS: 0000488523
NIP: 8992749052

SPRZEDAŻ

Joanna Brylińska
Dyrektor Sieci Sprzedaży

tel. +48 726 224 352

e-mail: j.brylinska@energiapolska.com.pl

e-mail: sprzedaz@energiapolska.com.pl
tel. +48 536486869
tel. +48 536486778
tel. +48 661423181

SIEDZIBA
Energia Polska Sp. z o.o.
al. Kasztanowa 5, 53-125 Wrocław
tel. +48 71 7152894

ODDZIAŁ W RZESZOWIE
Ul. Romana Krogulskiego 31
35-233 Rzeszów

Koncesja sprzedaży energii elektrycznej nr OEE/787/23288/W/DRE/2014/ŁG wydana przez Urząd Regulacji Energetyki na rzecz Energia Polska Sp. z o.o.

Koncesja obrotu paliwami gazowymi nr OPG/334/23288/W/DRG/2016/MŻ wydana przez Urząd Regulacji Energetyki na rzecz Energia Polska Sp. z o.o.