contact-1

Kontakt

OBSŁUGA KLIENTA:
Telefon kontaktowy (INFOLINIA) +48 71 715 28 94
Adres e-mail: biuro@energiapolska.com.pl

Energia Polska Sp. z o.o.
al. Kasztanowa 5,
53-125 Wrocław
REGON: 022301032
KRS: 0000488523
NIP: 8992749052

SPRZEDAŻ
Sebastian Biela
Dyrektor Sprzedaży
e-mail: s.biela@energiapolska.com.pl
sprzedaz@energiapolska.com.pl

Siedziba
Energia Polska Sp. z o.o.
al. Kasztanowa 5, 53-125 Wrocław
tel. +48 71 715 28 94

Oddział w Rzeszowie
Al. Tadeusza Rejtana 53A
35 – 326 Rzeszów
tel. +48 536 486 702

tel. +48 536 486 501

tel. +48 536 486 869

Koncesja sprzedaży energii elektrycznej nr OEE/787/23288/W/DRE/2014/ŁG wydana przez Urząd Regulacji Energetyki na rzecz Energia Polska Sp. z o.o.

Koncesja obrotu paliwami gazowymi nr OPG/334/23288/W/DRG/2016/MŻ wydana przez Urząd Regulacji Energetyki na rzecz Energia Polska Sp. z o.o.